Titan Quest

Návod na datadisk

Titan Quest: Immortal Throne

Tento návod navazuje na návod ke hře Titan Quest který je zde.

Pevné portály ve hře:

  • Rhodos
  • Médein háj
  • Epirus
  • Styx
  • Pláně soudu
  • Věž soudu
  • Elysium
  • Hádův palác

Rhodos

Portálem z Olympu jste se přenesli do zbořeného Apollónova chrámu poblíž městečka Rhodos, ke kterému sestupujete klikatým schodištěm. Hned po pár krocích se zastavte u ducha velkého věštce Teiresia, který vás posílá na místo předurčené všem lidem. Cestu vám má ukázat čarodějka z Ixijského lesa. Kousek níž v koutě stojí šlechtic Eurymachus od něhož se dozvíte, že tou čarodějkou je Médea a pár informací o ní. Po aktivaci portálu Rhodos oslovte námořníka Arióna, získáte tím vedlejšák „Příběh kraba“ a informaci o tom, kde toho klepetnatce hledat. Za cestičkou na vás haleká Maera, matka těžce nemocného syna. Žádala o pomoc Médeu, ta jí ale dala podmínku, kterou nemůže Maera splnit. Vedlejšák „Nesplnitelný úkol“ budete plnit trochu dýl.

Posilněte se vším co potřebujete na cestu a sestupte na pobřeží Asomata plném krabů a žabolidí – anuranů. V severní části pobřeží je Ortheina jeskyně, kterou se dostanete do Damatrie. Proteas vám poví o strachu rybářů z obřího kraba. Sestupte na pláž ale dávejte si bacha, ten obří krab se totiž umí zahrabat do písku a znenadání na vás zaútočí odjinud, potvora potvorská! Než se pustíte do souboje s bossem, snažte se ulovit co nejvíc těch menších krabů, kterých je tam taky povícero. Za odvedenou práci vás Proteas odmění a poděkuje za příspěvek do spižírny, zanecháváte totiž vesničanům spoustu krabího masa a klepet takže mají na dlouho vystaráno a můžou lenošit dál:-)

Vraťte se Ortheinou jeskyní zpět na pobřeží Asomata a pokračujte v průzkumné a lovecké činnosti.

Nejdříve vyčistěte od potvor celou pláž, až pak si promluvte s předákem Abderem, který na vás bude mávat. Poprosí vás totiž, abyste doprovodil zažehávače pochodní, který musí svou loučí zažehnout zhaslý maják na útesu Kamirus a kdyby vám ho ucvakali krabové svými klepety nebo by ho o život připravily jiné nepřátelské bytosti, museli byste se vracet a vyzvednout si dalšího maníka. Pak doprovoďte zažehávače pochodní (poběží za vámi jako věrný pejsek) až k majáku.

Cestou nahoru zbavte plácek přízraků a jakmile se zažehávač začne věnovat své pracovní náplni, držte hlídku. Musíte ho totiž ochránit před dalšími nemrtvochy, kteří se objeví ve dvou vlnách. Asi když chytne troud a pak když začne rozfoukávat měchem oheň. Držte přízraky dál od něj, jeho smrt by pro vás znamenala opakovat celou akci s novým zažehávačem. Když už se pochodňový maják rozhoří naplno jako při Olympijských hrách, Abderus se vám odmění za záchranu jejich upadající ekonomiky a za obnovení výnosného zahraničního obchodu :-)

Z pobřeží je kousek na východ od Ortheiny jeskyně ještě jeden zamřížovaný vchod zapečetěný úkolem s bonusovým levelem „Panovníkova cesta“, tam se ale dostanete až v závěru hry, tak si ho prozatím nevšímejte. Opusťte písčité pobřeží a kolem Fontány znovuzrození vstupte do první části Ixijského lesa.

Nejsou zde krom likvidace démonických bytostí žádné jiné úkoly ani vedlejší prostory. Zato ve druhé části hned zkraje k vám přiběhne zvěd Chrysis a moc prosí o pomoc proti náporu démonů, útočících na jejich pevnost. Kousek severozápadně od tohoto místa je cosi jako oplocený prostor, nečekejte žádnou opravdovou pevnost. Pomozte vojákům ve chvályhodném pobíjení démonů a po utichnutí bojové vřavy vám seržant Teisias vysvětlí jejich nezáviděníhodnou situaci. Dokud žije velký anteok, kolem kterého se démoni rekrutují, jejich útoky budou pokračovat a vojáci je už moc dlouho nevydrží odrážet.

Co vám zbývá, pročešte i druhou část Ixijského lesa a v severovýchodní části se probojujte jeskyní až do poslední její místnosti, kde si změřte své síly s anteokem. Když mu v boji na život a na smrt dokážete, že jste silnější, doběhněte zpět k seržantovi. Teisias vám slušně poděkuje, něco málo přidá a vy můžete pokračovat ve svém putování na sever.

Médein Háj

Klikatou lesní stezkou se přiblížíte k Médeině háji, před jehož bránou hlídají její dva strážní – askokofové. Vypadají jako oživlé kmeny stromů, tak je oba rozsekejte na neživé třísky, tím se vám otevře brána do Médeina háje.

Čarodějka Médea vás nejdřív seřve, že jste zabil její stráže, pak se vám vysměje, že chcete do Hádovy říše, ale nakonec vám přece jen přislíbí pomoc. Ovšem není nezištná a jako úplatek požaduje po vás oko Gráií.

Po rozhovoru s Médeou se vám otevře další brána, za kterou aktivujte portál Médein háj. Tady si pokecáte trochu víc. Oslovte ženu těsně u portálu. Je to ředitelka muzea Semelé, které v nestřeženém okamžiku ukradli vzácnou pečeť – první Sigil Apoktisis – formicidi, žijící v Ampelských slujích, a ona se teď obává Médeina trestu. Vedle obchodníka stojí dvě akolytky, z jedné strany Lampidó a z druhé Prokné. Obě konkurují farmaceutickému průmyslu. Lampidó na výrobu svého zázračného lektvaru potřebuje lístek z Nočního květu, houbu Lysohlávku a kořen stromu Aestivus. Prokné si při rozhovoru s vámi vzpomene na Maeru a jejího nemocného syna, ale nezná recept na výrobu léku, potřebuje proto knihu receptů, kterou má královna lichů Kalixenie. Od Prokné dostanete Probouzecí kámen, abyste mohli Kalixenii přivolat na povrch zemský. Nad schody stojí další akolytka Karmé, která vám svým vyprávěním o bohatství dávných tsakonských králů pošimrá touhu po mamonu.

S novými informacemi a zápisy v úkolníčku zbavte démonických potvor Ixijské provincie a sestupte do Ampelských slují. Zlodějští formicidi připomínají mravence, ale rozhodně je vzhledem k velikosti nemůžete jednoduše rozšlapat a patrně by na ně nezabraly ani hektolitry spreje proti mravencům, tak se s nimi poperte na férovku. V jedné místnosti najdete jejich šéfku, která je samozřejmě ještě větší a odolnější než ostatní (na vyšší obtížnosti hry budete bojovat přímo s jejich královnou s nevyslovitelným jménem Ycht´ssk´l), z níž vypadne ukradený Sigil. Jeho vrácením ředitelce Semelé máte jeden z čerstvých vedlejšáků odfajfknutý.

Probojujte se dalšími částmi slují až k východu do Soronisu. V jeho první části se seznámíte s lamniemi – ženskou odrůdou kentaurů (antické genetické inženýrství bylo zřejmě na vysoké úrovni). Bratříčkují se s anteoky, tak jim v celé oblasti ukončete společenské dýchánky a nemilosrdně je všechny potrestejte za morální úpadek. V severovýchodní části najdete Propontis, vstupte do velké síně Propontu a změňte všechny zde se potulující nemrtvé na mrtvé. Po východu z hrobky se vraťte kousek zpátky a pokračujte kolem Fontány znovuzrození na severozápadě do druhé, bažinaté části této lokace, v níž si zahrajte na bábu bylinářku či kořenářku.

Vyhledejte všechny ingredience potřebné k výrobě lektvaru Lampidó. Noční květ kvete i ve dne a je to agresivní potvora. Musíte jej zničit, abyste mu mohli sebrat jeden lupen. Lysohlávkou stačí zatřást, aby z ní vypadl nějaký výtrus, ale musíte se k ní probojovat přes několik oplocených obydlí anuranů. Podobně je tomu i se stromem Aestivu, který taky snadno pustí chlup – vlastně kořen, ale taky roste v obydlené oblasti. Všechny tři kousky doneste Lampidó. Požádá vás o chvilku strpení, ale je to šikovná kuchařka a za vteřinku od ní dostanete hotový lektvar, který vám přidá pár bodů k síle (jejich množství závisí na stupni obtížnosti), a samozřejmě zkušenosti za splněný vedlejšák.

V severozápadním cípu bažinaté oblasti najdete hrobku tsakonských královen a v ní královnu Alkisté. Dokažte jí kdo je tu pánem, a když to v poslední chvíli svého neživota pochopí a zmizí, nezapomeňte sebrat prastarý měsíční klíč. Budete ho potřebovat v následující oblasti, do které se dostanete kolem Fontány znovuzrození na severovýchodě.

V Tsakonských rozvalinách se nejdříve probojujte jejich západní částí, kde je velká hrobka Aegimiova. Král Aegimius má totiž prastarý sluneční klíč, tak mu jej seberte stejně nelítostně, jako před chvílí jeho kámošce Alkisté. V jižní „komnatě“ hrobky na vás bude volat holčina Nysa, která se s bráškou Herodionem vydala hledat poklady, ale teď je bráška kdovíkde a oba vám budou neskonale vděčni za záchranu holého života. Pusťte se do pátrání, za pochodu důkladně likvidujte všechny potvory, až najdete oltář Kalixenie. Než kliknete na oltář, ujistěte se, že máte kolem sebe klidný prostor, protože královna lichů nebude moc nadšená, že jste ji probudili. Když ji donutíte přiznat porážku, předá vám svou Knihu receptů, i když to pro ni znamená další tisíciletí neživota. To je ale její problém, kterým vy se přece nebudete zatěžovat. Doručte knihu akolytce Prokné, která teď už dokáže připravit léčivý lektvar. Ten doneste do Rhodosu zoufalé matce. Maera je šťastná, protože její syn se uzdravuje, a vy zas proto, že máte splněný vedlejšák „Nesplnitelný úkol“. Jak se říká: nemožné na počkání, zázraky do tří dnů.

Vraťte se do Tsakonských rozvalin, kde severně od oltáře Kalixenie stojí v koutě mezi potvorami Herodion, bráška Nysy. Osvoboďte klučinu z obklíčení a rozmluvou s ním splníte další vedlejšák „Lovci pokladů“. To vám to odsejpá :-)

Pokud už máte prozkoumanou celou tuto oblast, projděte kolem Fontány znovuzrození jakousi úzkou spojkou dál. K Fontáně se dostanete pouze směrem od Herodiona, od jihu je přístup zatarasený.

Své bojové tažení zahajte v jihovýchodní části, kde je velká hrobka Dórova. Ukládejte potvory laskavým pohlazením svých zbraní k věčnému spánku a přitom si postupně odmykejte další prostory. Nejdříve musíte odemknout mříž prastarým měsíčním klíčem a v otevřené místnosti zatáhnout za páku. Tím jste si otevřeli dveře do další části hrobky, kde je druhá mříž, zamčená prastarým slunečním klíčem. Druhou pákou se otevřou dveře do místnosti s pokladem. Král Dórus se nebude chtít dobrovolně vzdát svého majetku, ale hrdinou jste přece vy, ne on! O objevení pokladu nemusíte nikomu říkat, ještě by vám záviděli, a vedlejšák „Bohatství dávných králů“ máte splněný vstupem do místnosti. Posbírejte si z beden a truhlic vše co vás zaujme a vraťte se na povrch. Projděte celý zbytek Tsakonských rozvalin a ze všech potvor, co se tam ještě promenádují, připravte další expediční zásilku na onen svět. Pak už na vás čeká plnění hlavního úkolu – získat oko Graií. Projděte malou halou a sestupte po schodech k mříži. Za ní je kruhová místnost, ze které už slyšíte výsměšné i výhružné hlasy potvorských sester.

Připravte se na pernou bitvu, protože sestry Graie jsou sice tři, stejně jako kdysi královny Gorgony v Pýthyjských jeskyních, ale máte podstatně menší manévrovací prostor. Své jediné společné oko si přehazují mezi sebou jako míč, rozené házenkářky, a mezitím na vás dotírají, pokřikují a útočí. Musíte je zdolat samozřejmě všechny tři, abyste získali od té, co vydrží nejdéle, jejich oko. Dají vám ty mrchy zabrat, ale finále bude vaše a s okem Graií se vraťte za čarodějkou Médeou. Pokud jste použili mnou popsaný postup a máte exkurzi po Tsakonských rozvalinách ukončenou, použijte svůj kapesní teleportační kámen a s jeho pomocí šup do Médeina háje.

Oslovte Médeu, ta si od vás vezme oko Graií, a protože má po čem toužila a její dušička je konečně spokojena, pustí se do čarování. Bude vám drmolit jakési své vize, ale hlavně vytvoří žlutý portál, kterým se dostanete do Hádovy říše. Dejte ji své sbohem a vstupte do portálu.

Epirus

Epirus je jakýmsi hraničním pásmem mezi světem lidí a Hádovou říší, budete potkávat jak mlčenlivé duše zvané ve hře stíny, tak ještě pár lidiček, se kterými se dá mluvit.

Po vystoupení z Médeina portálu se ocitnete v uprchlickém táboře. Na schodišti si promluvte se strážným Epigénem. Podle jeho vyprávění město Paseron přepadla v noci neobvykle silná úderná jednotka démonů a ne všichni lidé stačili uprchnout. Kolega Theogénes se je za svítání vydal zachraňovat a hodila by se mu prý vaše pomoc. Pod schody aktivujte portál Epirus a oslovte léčitele Pisistrata, stojícího vedle obchodníka. Jakýsi mladík Admetus se vydal dobrovolně pro zásoby jídla a léků zpět do zdemolovaného města a dosud se nevrátil, pokuste se ho najít, ale hlavně donést ty zásoby. Strážce Pythés vás pověří dalším vedlejšákem – zabít nepřátelskou kapitánku Proseiu, která zdejší armádě démonů velí, se zbytkem démonů si pak prý už poradí vojáci sami.

Po opuštění klidné oblasti tábora na vás krom dotěrných lamnií budou na každém kroku vyskakovat spod země nemrtví kostlivci, asi jako čertíci-Bertíci ze škatulky. Zbavte se jich i v Thesportské kostnici v severovýchodní části Epiru a pokračujte na severozápad.

U vchodu do města Paseron stojí záchranář Theogénes, který stylem „dejte mi lidi a já to udělám“ přehodí zodpovědnost na vás. Záchranná akce se týká pouze jižní, nejponičenější části města. Ve hře poznáte hledané lidi podle rozmístění žlutých vykřičníků, označujících úkolové postavy. Pokaždé, když v některé části pozabíjíte démony blokující cestu, lidičkové se rozběhnou směrem k Theogénovi. Projděte všechna zákoutí zřícenin a až budou všechna žlutá kuřátka shromážděna kolem Theogéna, doběhněte si k němu také. Ne pro záchranu, ale pro svou odměnu.

Projděte do další části Paseronu, ve které zůstala místy zachovaná alespoň dlažba, jinak je město poničené stejně. Podrobně popisovat cestu „ tři kroky na sever, pak zpět, pět metrů doprava“ by vydalo na samostatný návod, ale vy si jistě poradíte i bez takového popisu.

V jednom ze zákoutí najdete umírajícího Admeta. Dokončete za něj úkol, který nezvládl, a doneste pytel se zásobami Pisistratovi do Epiru. Pokračujte dál prohledáváním města, předveďte své bojové umění stínům sedícím v půlkruhovém amfiteátru, ale tleskat vám ani za skvělý technický výkon, ani za umělecký dojem opravdu nebudou :-)

Mezi všemi pobíhajícími i poletujícími démonickými potvorami, které vám budou ztěžovat cestu, se severní částí města nakonec dostanete až k východu, kde má své velitelské stanoviště kapitánka Proseia. Zničte tu namyšlenou okřídlenou potvoru a o jejím pádu informujte Pythéa. Bude to váš poslední rozhovor s živým „úkolovým“ člověkem ve hře.

Předměstí Paseronu není o nic klidnější než samotné město. Zlikvidujte zbytky démonů na tomto světě a spolu s putujícími stíny, které se pomalu plíží všechny stejným směrem, projděte malou oblastí pohoří Pindas, kde definitivně opusťte svět lidí a vstupte do chodby duší. Nečekají vás tady žádné potvory, spatříte jen proudy duší, kterak si to sviští tam, kam by se živý člověk neměl dostat. Vy jste ovšem výjimečný člověk, nedbejte pravidel a následujte proudící duše. Létat bohužel neumíte, tak musíte po svých, po schodech :-)

Z chodby duší vstoupíte do Hádovy říše v háji temnoty, kam sluneční paprsky nikdy neproniknou.

Styx

Pošmourno vás bude provázet dalším putováním, není zde rozdíl mezi dnem a nocí, i vzhled Fontán znovuzrození, svatyní, truhlic, staveb, rostlinstva – všechno je jiné. Budete potkávat místo lidí jen stíny putující k Poslednímu soudu, kde bude rozhodnuto o jejich dalším osudu. Něco se však pokazilo a systém nefunguje, budete muset toho hodně napravovat.

V háji temnoty prokažte službu přicházejícím stínům tím, že jim vyčistíte cestu k řece Styx od všech zde číhajících démonů. Poté aktivujte portál Styx a mezi postávajícími stíny oslovte Coprea, který vám poví o potvoře plížící se Stygijskými blaty a požírající stíny jako jednohubky. Zmatený stín Archetimas, stojící na přístavním molu, vám svým nářkem nad zmizením Charóna aktualizuje hlavní úkol a Antigenes vám přidá vedlejšák „Kdo bude stát v čele“ příběhem o statečném Hipparchovi, který chtěl zastoupit Charóna. Démoni ho však unesli a další dobrovolníci odmítají rekvalifikaci na povolání převozníka.

Vydejte se na své nikterak nudné putování podél řeky Styx. Svatyně Zlaté větve je cosi jako celnice, kterou musíte projít do další části. Kostliví celníci po vás budou chtít clo v podobě vašeho života, což se vám určitě nebude líbit. Dejte jim to patřičně najevo, ať za vámi zůstane na dlažbě svatyně jen hromada jejich kostí. Za Fontánou znovuzrození se vydejte nejdřív na západ, kde se po zabití únosců a hlídačů včetně toho hlavního otevře vězení – jakási kupolovitá klec, ze které vystoupí Hipparchus. Ani únos ho nezlomil, je nadále odhodlán dělat převozníka, ale potřebuje k tomu Charónovo veslo, bez něhož člun odmítá plout (asi nějaká antická bezpečnostní pojistka na základě genetického kódování). Kdybyste na veslo po cestě náhodou někde narazili, bude čekat u převozníkova člunu.

Dokončete svou akčně-bojovou procházku podél řeky Styx až k místu, které je ve hře sice pojmenováno jako Nedostavěný most, ale na mne působilo spíše dojmem zničeného mostu. Možná Charón s jeho výstavbou nesouhlasil, protože by tím přišel o svůj přepravní monopol a díky vzniklé konkurenci i o doposud zaručené zisky, o tom se ale ve hře nic nedozvíte :-)

Pořádně se soustřeďte, Charóna budete muset zabít hned na dvakrát. Jednou v jeho známé podobě, podruhé v podobě jakési okřídlené potvory, ve kterou se vzápětí promění. Vstupem na most se zvednou vodní stěny na obou jeho koncích, čímž máte omezenou možnost pohybu, a v průběhu zápasu vám jej Charón ještě víc zkomplikuje tím, že bude chtít uhasit váš bojový zápal pomocí zvednutí dalších vodních gejzírů skrz díry na zničeném (nebo nedostavěném?) mostě. Když ho pořádně vytrestáte za to, že se místo poctivého provozování své živnosti převozníka věnoval likvidaci nastupující konkurence, voda opadne a vrátí se zpět do klidné řeky Styx. Seberte Charónovo veslo a doneste ho Hipparchovi, přesvědčíte se, že i stíny se umí odměnit.

Za mostem se vám na Nové cestě u Fontány znovuzrození objeví věštec Teiresius, kterého znáte od Apollónova chrámu u Rhodosu. V obrazech vám poví další své proroctví a vyzve vás na cestu do Elysia. Po Nové cestě, kde uvidíte kousek mostu (tento opravdu vypadá jako nedostavěný) se na jejím severním konci dostanete do lokace Stygijská blata. Většinou budete bojovat ve vodě, ale občas vstoupíte i na suchou zem. V jihozápadní části blat se nezapomeňte podívat do skladiště démonů. Tomu názvu sice nerozumím, na skladiště je to dosti prázdné a potvory potkáte spíše nedémonického charakteru, ale v české verzi hry je jím jeskyně takto označena.

V severozápadní části blat ještě zbavte všech návštěvníků Tantalovo doupě a pokračujte po zatočených schodech nahoru. Z tohoto vlhkého a nezdravého prostředí se probojujte až ke schodům, po kterých sestoupíte na malý plácek, z něhož vede vchod do Města Ztracených duší.

Čímsi jako podzemní chodba se dostanete do Horního města, kamenným mostem pokračujte po několika schodištích k dalšímu mostu a odsud ke vchodu do propojovacích podzemních prostor, kterými se dostanete níž, do Dolního města. Obě městské části nejsou moc rozsáhlé co do plochy, ale hustota osídlení různými potvorami a démony by asi klidně mohla konkurovat hustotě obyvatel velkoměst našeho světa, rozhodně nebudete trpět nedostatkem akce.

V jižní části Dolního města je vchod do hrobky s Hádovým pokladem. Můžete si ji prošmejdit, k bohatství se zatím stejně nedostanete. Před Hádovou pokladnicí stojí mamonuchtivý stín Aristonymus, můžete si pokecat. Pokud tam vlezete už teď, všimněte si hlavně čtyřech sloupů – podstavců, na které se musí vložit čtyři kameny: ledový, jedový, ohnivý a kámen duší. Ty nemáte, tak pro tuto chvíli zamáčkněte slzu v oku a vraťte se zpátky. V jihovýchodní části jsou schody nahoru důsledně hlídané démony, po nich se dostanete ke vchodu do dalších, nesrovnatelně klidnějších podzemních prostor.

Pláně soudu

Po aktivaci portálu Pláně soudu se vydejte na obchůzku, během které absolvujte četné rozhovory se zdejšími stíny, z nichž pro vás vyplyne několik vedlejšáků.

Léda se pochlubí svými znalostmi dávné historie z dob boje bohů s titány a pokud byste jí přinesl zbylý prach z titána, uložený v urně v hlubokých jeskyních na Dálných pláních a hlídaný strážcem, s jeho pomocí by vylepšila vaše dovednosti. Inu proč ne?

O čem jiném by mluvila Euridiké, než o své lásce? Touží po zrcadle Psyché, které je hlídáno zas jinou potvorou v jeskyních šepotu a ve kterém by prý mohla spatřit Orfea.

Kalikratés vás požádá o sabotáž na démonickou karavanu a zničení zásob, které válčícím démonům veze. Jak se zdá, bývalého ničemu přechod na onen svět trochu napravil :-)

Fyleides je zas bývalý šlechtic, který se díky nefungujícímu systému v podsvětí nemůže dostat do Elysia, kam zaručeně patří (si myslí on). Elysejskou bránu mohou otevřít jen tři soudci, kteří ale uzavřeli bránu zla za cenu cesty světla. Asi dali značku „vstup zakázán“ před rozcestí, měli ji posunout o kus dál. Aktualizuje se vám hlavní úkol „Soud živých“.

Ještě si promluvte s Oenobiem, za své lidské existence knězem. Démoni prý ovládli Nekromanteion a tím přerušili možnost komunikace zdejších obyvatel se svými živými potomky, je zapotřebí odstranit závadu na vysílači.

Úkolníček máte naplněný po okraj, zahajte jejich plnění východem z azylové oblasti na Pláně soudu.

Po mírném sešupu se ocitnete na Solných polích. Odmítněte srdečné pozdravy několika lític, seznamujte se s dalšími druhy potvor studiem jejich anatomie formou praktické pitvy a postupujte severozápadním směrem. Najdete démonickou karavanu složenou ze tří vozů. Nenechte se ukolébat zdánlivým klidem, hlídači jsou schovaní pod plátěným přístřeškem a budou vám chtít zabránit v sabotáži. Vyneste nad nimi rozsudek smrti za nedovolené parkování, zničte jejich zásobovací vozy a doběhněte zpět za Kalikratem. Úkol „Pozvání“ byl jakousi zkouškou, jestli jste schopni splnit i něco náročnějšího. Kalikratés usoudí, že jste se osvědčili a pošle vás za dalším zdejším ničemou. Pyladés předtím s vámi nechtěl mluvit, teď už vás uzná za hodného své pozornosti. Odkáže vás na démona Keuthonyma, který v téhle válce pomáhá stínům a který by pro vás mohl mít i nějaký ten úkol. Najít byste ho měli v Dolním táboře démonů.

Vraťte se zpět na Solná pole a pokračujte v započatém díle. Když bude první část Solných polí vaší zásluhou (případně i zásluhou vašich společníků) pokryta mrtvými těly potvor, vystupte po schodech na Agoru služebníků Hekaté, zbavte ji nadvlády démonů a po daších schodech přesuňte svou palebnou sílu do druhé části Solných polí. Neberte ohled na to, že kazíte kvalitu zdejších jezírek, stejně jsou slaná a vodu z nich jistě pít nebudete, tak ji klidně nařeďte krví poražených nepřátel. V západní části této lokace najdete cestu vedoucí do Tábora démonů.

Tábor démonů má dvě části, Dolní a Horní, mezi nimi je Vězeňský tábor. Než se pustíte do dalších bojů, zbavte se potvor hned na začátku Dolního tábora a kousek na západ od přístupové cesty oslovte démona Keuthonyma. Tam-tamy fungují i v podsvětí, už o vás ví a pověří vás úkolem zabít posla, který míří za Proseiou (vzpomínáte si na ni?) s důležitými informacemi. Máte si na něj počkat v Údolí žalu a donést Keuthonymovi démonický svitek.

Můžete postupovat buď po jižním obvodu tábora až do Údolí žalu, vrátit se s vybojovaným svitkem zpět a pak provést čistku ve zbylých oblastech včetně jeskyní, anebo totálním vyhlazením potvor od startovní pozice k cílové rovince a pak běžet celou štreku ke Keuthonymovi a znovu do Údolí žalu, volba je na vás. Mně osobně druhý způsob připadal nudnější, tak popíšu ten první.

Cestou vám občas budou překážet vraky bojových vozidel, které budete muset obcházet. Držte se co nejblíže hranice se Solnými poli, po chvíli se utkáte s empúsami. Z jejich hrdinky, ledové plenitelky, vypadne s posledním výdechem ledový kámen. Pečlivě si jej uložte, je první do sbírky pro přístup k pokladu samotného Háda. Následuje ona propojující oblast, ve které démoni vězní ubohé stíny. Abyste mohli otevřít klece a umožnit stínům další putování, musíte u každé skupiny klecí zlikvidovat žalářníka, ale vy budete důslední a ani ostatní troglodyti od vás nedostanou šanci na přežití. Otvíráním vězení nezískáte nic kromě pocitu, že umíte zachraňovat nejen živé, ale i mrtvé. Výjímkou je jedna z klecí, ve které najdete Admeta. I na onom světě chtěl být hrdinou a zas mu to nevyšlo, jako tenkrát v Paseronu. Poděkuje vám za vysvobození a svatosvatě slíbí, že svůj dluh vůči vám jednou splatí. Nechte Admeta s jeho sněním o hrdinských činech a pokračujte Horním táborem do Údolí žalu. Avizovaný posel táhne i se svým doprovodem, takže se utkáte s přesilou – nic neobvyklého :-) Pošlete je všechny odpočívat do horoucích pekel, seberte důkaz o svém vítězství – démonický svitek a doběhněte na začátek Dolního tábora. Keuthonymos vám vysloví svůj obdiv, informace ze svitku prý pomohou vzbouřeným stínům a jejich hnutí odporu při likvidaci další démonické karavany. Kdyby tak Keuthonymovi nadřízení tušili jeho zradu! Vedlejšák „Vnitřní zdroj“ máte splněný, ale další na vás čekají, tak se příliš nezdržujte.

V severní části Dolního tábora je jedna jeskyně a v ní jezírka Mnemosyné, udělejte vše proto, aby tak něžný název byl opodstatněný. V severozápadní části Horního tábora najdete ony Šeptající jeskyně, o kterých mluvila Euridiké. Na začátku jeskyní je několik vězení duší i s neodmyslitelnými žalářníky. Ani tenhle úkryt jim není nic platný, máte přece s osvobozováním značné zkušenosti. Další část jeskyní je plná pavouků (odtud asi ten šepot) a na jejím konci pavoučí hrdinka Opuchlina. Bude na vás házet sítě, kterým se snažte vyhýbat, aby z vás nevysála život jako z polapené mouchy. Zároveň si bude vyrábět další menší dětičky, které za vámi budou cupitat i při úhybných manévrech na místa, kam Opuchlina nepůjde. Pavoučí albíni neútočí jedem, ale spíše elektřinou, tak je všechny vyzkratujte a z hlídané truhlice pak seberte zrcadlo Psyché. Doneste jej zamilované Euridice, která spatří svého Odysea uvězněného a poprosí vás o jeho záchranu. Doposud zavřená mříž, u které Euridiké stojí, vám uvolní cestičku do malé jeskyně. Na jejím konci musíte porazit dva kyklopy, abyste mohli otevřít klec a osvobodit Odysea. Doprovoďte ho až k Euridice (asi má ztuhlé nohy, občas se zastavte než vás doběhne), poté si vyslechněte vroucím hláskem pronesené její i jeho projevy díků a odfajfkne se vám vedlejšák „Euridiké a Orfeus“. Opusťte tokající milence a přeneste se zpět do reality, pořád ještě nemáte dobojováno.

Dokončete úklid v nejsevernějších místech Horního tábora i celého Údolí žalu a za další Fontánou znovuzrození vkročíte na chladnou dlažbu Erebu. Zima vám však určitě nebude, démonské potvory se náležitě postarají o vaši tělesnou teplotu svými neustálými útoky. Nezapomeňte si díky vysoké hladině adrenalinu všimnout úzké odbočky, po které se dostanete do Nekromanteionu, přišli byste totiž o zkušenosti za splnění stejnojmenného vedlejšáku. Bossem této lokace je požírač duší zvaný Kostlivá pohroma. Použijte osvědčenou strategii a zbavte potvor nejdříve manévrovací prostor, pak se jděte podívat na bosse. Není divu, že má čím dál větší spotřebu, vždyť pozřené stíny musely propadnout mezi jeho kostmi než je mohl strávit! Vtiskněte si do paměti jeho vzhled a pak z něj udělejte kostěnou skládačku pro pracovníky muzea historie podsvětí, které po vašem řádění určitě jednou bude založeno :-) Po zvládnutí bosse spadnou mříže, které doposud uzavíraly zbylé prostory. V malé místnosti ještě zabijte pár démonů, ale hlavně si promluvte s chudinkou Podarge, která byla zrovna na jídelníčku kostěného potvoráka, odměna vás nemine.

Možnost komunikace mezi mrtvými a živými byla obnovena, zařaďte zpátečku, projděte zbytek Erebu, doražte přeživší potvory a rozhlédněte se po Dálných pláních.

Podrobným odhalováním všech zákoutí, doprovázeným z vaší strany určitě přiměřenou sebeobranou, najdete Hluboké jeskyně, na které vás upozornila Léda. Splnění posledního vedlejšáku, které jste si zapsali do úkolníčku při dlouhých rozhovorech se stíny kolem portálu Pláně duší, je na dosah.

Hluboké jeskyně nejsou o nic jednodužší, ale ani ne o moc těžší, než ty předešlé. S žádnou potvorou nemějte slitování, žádosti o milost předem zamítejte a před druhou částí jeskyní si pořádně vyčistěte, ale hlavně nabrušte své zoubky. Strážcem urny je totiž Krog Bezzubý, tak budete mít navrch.

Roztrhejte ho na kousíčky, seberte z urny prach z titána a doneste ho Lédě. Odměnou vám budou nejen připsané zkušenosti za vedlejšák „Prach z titána“, ale i dva body schopností, a to už přece za tu námahu stojí:-) Na severu Dálných plání najdete vchod do podzemních Síní děsu.

V první části Síní děsu potkáte mimo těch, co už znáte, další druh potvor. Slygoti a kalygoti vypadají jako vznášející se medúzy, budou se po vás sápat svými chapadly a kalygoti budou po vás navíc plivat a házet bombičky s jedovatými plyny. Nenechte se osahávat, systematicky propichujte ty měchýře a po každém úspěšném zásahu raději poodstupte aby vás nezahalil oblak jedovatého plynu, který se z nich vyvalí. Mezi oběma částmi Síní děsu je odpočinková plošinka s Fontánou znovuzrození, kde si můžete ošetřit v boji utržené rány a vyčistit plíce, než vstoupíte do druhé části. Ta je trochu rozsáhlejší než první, budete muset zbavit zdejších potvor celkem čtyři patra, než se probojujete k východu. Nechte za sebou zlověstné ticho a vyjděte z plynových komor na malé prostranství s dalším pevným portálem.

Věž soudu

Aktivujte portál Věž soudu a užijte si pevné půdy pod nohama, celá Věž soudu totiž vypadá jako po bombovém útoku teroristů. Pokud trpíte závratěmi z výšek, budete mít asi problémy díky totálně děravým dlažbám i chybějícím obvodovým zdem, skrz které je téměř odevšud možno vidět do vesmírného prostoru :-)

Jak budete postupně sestupovat pěti sférami, ze kterých se věž skládá, bude samozřejmě přituhovat. Postupujte od vstupního nejvyššího podlaží a pod ním ležící Páté sféry podle hesla „Zabij a nenech se zabít“. Ve Čtvrté sféře získáte v jedné z místností (dá-li se takto zdemolovaný prostor nazvat) po souboji s empúsou – hadí královnou Kanaké druhý ze čtyř potřebných kamenů, a to jedový. Ve Třetí a Druhé sféře máte jediný úkol: zabíjet, zabíjet, zabíjet!

Od slygotů v nejvyšším podlaží se bude charakter osídlení Věže trochu měnit, v První sféře se seznámíte i s arcilimosy, ohnivými a ledovými hlídači. Jedny uhaste, druhé nechte roztát a vytéct děravou dlažbou, z ostatních nadělejte nedobrovolné vesmírné poutníky, ale hlavně se ve východní části porozhlídněte po Admetovi. Podařilo se mu najít klíč od zamřížované místnosti s několika bednami, ze kterých se vám jistě pár kousků bude hodit, a bude vás varovat před Kerberem, trojhlavým psem. Dejte na jeho varování, za chvíli se přesvědčíte, že tenhle strážce podsvětí, který se obrátil na špatnou víru, je nebezpečným bossem této části hry. Bude na vás pouštět jedovaté plameny nejen ze svých tlam, ale další bude vyvolávat trhlinami v dlažbě, kterých je tam požehnaně. Mříž, kterou jste sem vstoupili, se samozřejmě za vámi zavřela, tak zúročte všechny své dosavadní zkušenosti z likvidace jedovatých potvor i manévrování v uzavřených prostorech a rozporcujte vzteklého Kerbera na guláš. Sice díky obsahu jedu nebude vůbec k jídlu, ale to nevadí, jen když Kerberos dostane co zasloužil!

Nyní už bez překážek vejděte do Síně soudu a předstupte před soudce. Všichni tři vás zdvořile a s opravdovou důstojností pozdraví, dokonce na vaše uvítání povstanou. Nejvyšší z nich, Mínós, vám poděkuje a bude mít k vám delší proslov. V jeho závěru vás uzná za onoho živého hrdinu, jehož příchod předpovídal slepý věštec Teiresius, a protože poze vy jakožto zhouba titánů můžete pomoct dobru zvítězit nad zlem, otevře vám cestu do Elysia, o které svádí stíny hrdinů pod vedením krále Agamemnona tuhé boje. Nasaďte si sluneční brýle, po dlouhé cestě šerem vás čeká oslepující jas ;-)

Elysium

Jakmile vkročíte na Elysijskou půdu, cesta zpět do Věže soudu se opět uzavře. Teiresius vám řekne své poslední proroctví, ze kterého vyplývá, že jedině živý člověk, to jest vy, může vstoupit do Hádova paláce a porazit toho spupného boha, který se z vládce podsvětí proměnil v krutého tyrana.

V Aetolském polisu nejdříve vyběhněte po schodech nahoru a aktivujte Fontánu znovuzrození i portál Elysium, pak se vraťte zpět dolů. Vedle obchodníka u schodů už bude stát Admetus. Jeho poslední kousek zřejmě soudci posoudili jako hrdinský čin a vystavili mu povolení k trvalému pobytu v Elysiu. Rozhovorem s ním dokončíte vedlejšák „Admetus mezi mrtvými“.

U portálu oslovte mykénského krále Agamemnóna, který sice Teiresiovým proroctvím moc nevěří, ale přesto ve vás vidí naději pro všechny lidi, živé i mrtvé. Vyšle vás za Odysseem a otevře velkou bránu, za kterou už naplno bojují hrdinské stíny s démonickými potvorami. Vhrňte si rukávy a jděte na to, pomozte stínům, a v západní části se pod schody mrkněte i do Perintské zbrojnice, kterou okupuje pár kostlivců.

Na dalším „velitelském stanovišti“ vás Alkinoos poprosí o pomoc při likvidaci obléhacích strojů. Taktik Nestor se na vás obrátí s prosbou o ochranu posla, kterého musí vyslat k Ajaxovi na Délská luka, dá vám ale čas na rozmyšlenou. Neoslovujte ho podruhé hned, použijte taktiku jako se zažehávačem pochodní na pobřeží Asomata.

Obléhací stroje (jsou to jakési kovové koule, chodící na vysokých nohách) bojují ohnivými střelami a na mapě se vám objeví jako úkolové postavy. Nadělejte z nich šrot vhodný leda tak do sběrny kovového odpadu a až bude celá Aneslasia bezpečná až k Ajaxovi, doběhněte si k Akinoovi pro odměnu za vedlejšák „Obléhání“. Nyní oslovte Nestora podruhé, poděkuje vám, že jste si to rozmysleli v jeho prospěch a na jeho pokyn se k vám připojí posel, kterého bez problémů doprovoďte k Ajaxovi. Vedlejšák „Poslův let“ máte zdárně dokončený, ale hned ho nahradí další. Zprávy, které doručil posel od Nestora, nejsou moc příznivé. Je nezbytné ubránit Achajský průsmyk, kde se zatím drží se svou jednotkou Menelaus, ale útoky démonů sílí a je zapotřebí mu pomoct. Ajax tvrdí, že musí zůstat na místě, aby bojoval proti potvorám z Délských jeskyní, ale Idoméneus by vám prý mohl poskytnout pár bojovníků. I kdybyste nakrásně vyčistili celé Délské jeskyně, které jsou navzájem propojené, i Délská luka od veškeré havěti, což stejně uděláte, Ajax neposlechne Nestorův pokyn a zůstane na místě.

Teď si musíte rozmyslet, jestli půjdete za nedaleko stojícím Idoménem hned nebo později. Trochu předběhnu, abyste věděli, proč na to upozorňuji. Jakmile si s Idoménem promluvíte, ze stanu za ním vyběhnou čtyři lučištníci, kteří budou bojovat s vámi. Bohužel také utrží v boji rány a postupně vám poumírají. Jsou docela výkonní a boj o Achajský průsmyk bude dost dramatický, jejich pomoc by se vám určitě hodila. Museli byste ale nejdříve zbavit potvor oblast až k Menelaovi a vracet se pro pomocníky přes dvě lokace (podívejte se na mapy). Doporučuji, abyste alespoň Délské jeskyně a Délská luka zvládli sami, než si vyzvednete svůj stínový čtyřlístek pro štěstí.

V Elysijské akropoli prolezte všechna schodiště se severní i jižní strany až nahoru k Fontáně znovuzrození, po dalších několika metrech se dostanete do Achajského průsmyku, kde už na vaši pomoc netrpělivě čeká Menelaus.

Takřka uprostřed ohrazeného prostoru průsmyku je vztyčená vlajka, tu budete muset ubránit. Menelaus věří, že dokud bude vlát, jeho vojáci budou bojovat, i když on sám je po posledním útoku démonů zraněný.

Ihned po rozhovoru s Menelaem začnou po dvou kamenných mostech z Nebes proudit hordy démonů, kteří vám nedovolí vést delší konverzaci. Jen co zvládnete první vlnu, nestačite si ani otřít pot z čela a už se na průsmyk přiřítí druhá vlna, která je navíc vylepšena o obléhací stroje, a jen co se vám podaří vše zdolat, přiletí ve třetí vlně pyromantské empúsy. Pobíhejte od jednoho přístupu do ohrazení ke druhému (pokud jste se rozhodli obětovat chvíli zdržení a máte všechny čtyři lučištníky, poznáte jak jsou prospěšní) a braňte vlajku vlastním tělem. Třetí vlna je zatím poslední, vyzvedněte si u Menelaa opravdu tvrdě zaslouženou odměnu za vedlejšák „Achajský průsmyk“ a ještě za svého života vstupte na Nebesa.

Docela by mne zajímalo, jak by autoři hry vytvořili Peklo, když i zde je to samá potvora. Přičiňte se tedy o to, aby na Nebesích opět zavládl vznešený nebeský klid. V západní části najdete Apollónovu jeskyni, ve východní o něco větší Artemidinu jeskyni (ty ženské musí mít vždy něco navíc), a podívejte se jak démoni zničili Sofoklovu akademii! Rozhodně se tam nevyučuje, takže zapomeňte na zvyšování svého teoretického vzdělání a pokračujte ve vzdělávání praktickém, se specializací na bojová umění a exorcismus (vymítání ďábla).

Proběhněte se naposledy po svěží zelené trávě v jižní části Pole diadochů, do konce hry ji už nespatříte. Prostor za jakousi fialovou oponou je velkým bitevním polem, ve kterém budete neustále slyšet řinčení, bušení, nářky i křik, vše co je charakteristické pro válku. Atmosféru podtrhuje znovu šero, jaké znáte z dřívějšího putování od řeky Styx k Elysiu. Připravte se i na to, že občas někam dopadne s patřičným zvukovým doprovodem projektil z katapultu, tak bacha na infarkt z leknutí.

Začněte v jihovýchodní části mapy, kudy se sice dál nedostanete, ale uděláte si obrázek o tom, co vás čeká a nemine. V severozápadní západní části Pole diadochů získáte třetí ze čtyř kamenů – ohnivý, od empúsy Metriché. Dostanete se k ní Rovinou filosofů po dřevěných mostech, spojujících rozhledny či hlídací stanoviště. Takové nadzemní dřevěné konstrukce jsou zde celkem tři, dvě mají přístup na obou koncích, ta třetí na jihovýchodě je „slepá“ a výstup i sestup je možný jen na jednom konci. Naštěstí je bezvětří a nic se nehoupe, takže vám nehrozí mořská nemoc. Po druhé západní konstrukci sestoupíte zpět na Pole diadochů. Snad vám v orientaci trochu pomůže mapa celé oblasti.

Celá oblast jsou samé kličky a smyčky, oblouky a zatáčky, kterými se probojujete následující lokací – Euronyjskými vrchy, do Argolisu.

V Argolisu s vámi po dlouhé době době bude chtít někdo mluvit. Menestheus, král Athénský, vás požádá o pomoc při akci „Halasné rozptýlení“, které si vymyslel lišácký Odysseus, aby odpoutal pozornost od útoku na Hádův palác. Nejde o nic jiného, než zaútočit na krvavou královnu Leukotheu, roztahující se se svými démonickými kámoškami a kámoši v jižním cípu Argolisu. Menestheovi bojovníci ihned po rozhovoru vyrazí k útoku, tak jim pomozte udělat pořádný rámus, aby měl Odysseus potřebnou kulisu pro přípravu a provedení své akce.

Oslavte s Menestheem úspěch a jistě neodmítnete ani nějakou tu odměnu.

Za Fontánou znovuzrození zbývá pár čtverečních metrů s potovrami, a pak si už v klidu popovídejte se spojenci. Eurylochus vám prozradí tajemství existence pěti krystalů Erebu. Jsou to jakési psionické vysílače, pomocí kterých Hádes ovládá démony i v říši smrtelníků. Bez těchto zařízení by je nemohl ovlivňovat, nebylo by od věci všech pět zničit.

Eipenor vám zas poví o třech Hádových generálech, kterým Hádes propůjčil část své moci, takže Hádova porážka nesplní svůj účel, pokud nebudou mimo hru tihle tři generálové.

Na katapultu už na vás netrpělivě volá Odysseus, král Ithacký. Touží vám předvést svůj geniální kousek, sledujte v přímém přenosu, kterak jedinou střelou z katapultu proboří zeď Hádova paláce. Ještě vás upozorní na to, že v paláci potkáte pomocníka, Hádovu manželku Persefonu, kterou ten tyran spoutal řetězy aby mu nepláchla a uvěznil „Dech jara“ ve svém paláci.

Sestupte dolů a dírou ve zdi vstupte do paláce.

Hádův palác

Odysseus měl určitě k dispozici podrobné stavební plány budovy, protože proboural zeď přesně v místě, kde je jakási tajná chodba. V ní zaslechnete smích, který si jistě pamatujete z Olympu, neklamné to znamení, koho si Hádes vybral jako vrátného. Tyfón si moc nepolepšil, sice není přikovaný ke skále, ale malá místnost mu o moc víc pohybu neumožňuje. Podle mého názoru mu ubylo i na síle, souboj s ním byl snažší a kratší, než tenkrát na Olympu, ale nikdy nepodceňujte nepřítele, mohlo by se vám to vymstít.

Za dveřmi, které hlídal, najdete Persefonu sedící na pohovce, k níž je připoutána řetězy. Zničte pouta a promluvte si s ní. Otevře vám další dveře, ale než vstoupíte do temného průchodu, nezapomeňte aktivovat portál Hádův palác, úplně poslední portál ve hře. Po úzké cestičce shazujte překážející potvory do temné nicoty pod vámi nebo se jich zbavujte jiným účinným způsobem, na konci vstupte do Aidonejských propylejí. Do jejich nižšího patra vedou dvoje schody, oběma se dostanete do stejné oblasti, výhodnější se mi jevilo sestupovat těmi jižními, ale není to podmínkou :-)

Další částí Aidonejských propylejí jsou menší plochy, spojené navzájem různě dlouhými schodišti.

Z plochy, na kterou sestoupíte od Fontány znovuzrození, můžete na západní straně spatřit první krystal Erebu i jeho ochranku, ale odsud se k němu nedostanete. Pokračujte po dalších schodech níž na jakési rozcestí, zazpívejte si „Je na západ cesta dlouhá“ a projděte západním kruhovým vchodem na další plácek. Odsud se pak dostanete ke krystalu, který jste dříve zahlédli. Sešrotujte plechové napodobeniny Golema, rozbijte krystal na drobné střepy (jeden si schovejte jako talisman) a vraťte se zpět na rozcestí. Pokračujte po schodech na severovýchodě dolů, ke vstupu do další části paláce.

Koulourův dvůr je téměř symetrický a jeho středu vévodí druhý z pěti krystalů Erebu. Udělejte s ním stejný proces jako s tím předchozím, zbavte celý dvůr všech magických i démonických potvor a než začnete sestupovat po dalších schodech na jih, utkejte se s prvním ze třech Hádových generálů Dysmoniem, který si nic netuše lebedí pod ochranou svých podřízených v malé odbočce v severovýchodní části. S vítěznými fanfárami zameťe troje další sestupná schodiště a je spojující mezaniny až k Vězení duší. V úklidu pokračujte nejdříve v obou místnostech před i za Fontánou znovuzrození (poslední ve hře), abyste měli volný průchod, než se vydáte do vyšších pater vězení. V celách uvězněné duše zatím osvobodit nemůžete, cely jsou zamčené a vy nemáte klíč.

V patře na východní straně je mezi celami průchod, za kterým najdete Trophonia – druhého Hádova generála, kterého musíte vyřadit z aktivní služby. Dobrovolně se svého postu nevzdá, budete muset použít násilí. Pak se vraťte k Fontáně a zbavte pavoučích albínů jihozápadní křídlo Vězení duší.

Třetí Hádův generál Makaria má své stanoviště v severozápadním křídle, jděte i jemu vysvětlit, že je persona non grata (osoba nežádoucí) a jemu i jeho poskokům dokažte, že to myslíte smrtelně vážně. Po splnění vedlejšáku „Hádovi generálové“ můžete sestoupit po schodech buď přímo odsud, nebo se vrátit do velké místnosti a z ní pokračovat do lokace Polis daemonai. Z taktických důvodů se mi jeví lepší druhá varianta, vzhledem k umístění východů :-).

Mimo pro vás už zcela běžných potvor, se kterými si jistě snadno poradíte, budete muset zabít dvě odolnější, úkolové. Hlídač duší je gigantický obránce, kterého musíte zdolat jednak kvůli klíči od vězeňských cel s ubohými dušičkami, jednak kvůli uvolnění přístupu ke třetímu krystalu Erebu. Jakmile hromotluk vaší zásluhou dohřmí, dejte průchod svému vandalizmu za účelem získání třetího úlomku krystalu Erebu. Se získaným klíčem teď už můžete otvírat cely a získávat předměty z beden, které v některých z nich najdete jak tady, tak v předchozím Vězení duší.

Druhou úkolovou postavou je empúsa Vládkyně noci, která z vás bude chtít vysát život i duši ve svůj prospěch. Přesvědčte ji, že i když to tak na první pohled nevypadá, je den a tudíž zde nemá co pohledávat a už vůbec ne vládnout. Odměnou za vaše vítězství bude kámen duší, poslední ze čtyřech, které vám umožní získat Hádův poklad ukrytý v Dolním městě ztracených duší. Jestli se hned teleportujete k Pláním soudu prohrabat Hádovo bohatství, nebo svou zvědavost ještě na chvíli potlačíte a budete pokračovat v dokončení hlavního úkolu, je jen a jen na vašem rozhodnutí. Ať už se rozhodnete tak či onak, za místem souboje s empúsou jsou Křišťálové stellae s dalšími magickými kovovými potvorami a plné krystalů, z nichž vychází elektrické výboje. Na jejich konci se dostanete do královských komnat s posledními dvěma krystaly Erebu. Dokončete vedlejšák „Erebské úlomky“ a připravte se na finálního bosse.

Vstupem do trůnního sálu vám za zády vyrostou velké krystaly, které vám znemožní návrat. Malý kruhový sál se stane arénou, ve které budete muset porazit Háda na dvakrát (jako již dříve Charón, i Hádes se po první porážce promění v podobnou okřídlenou potvoru). Srazte mu hřebínek za jeho chamtivost, přistřihněte mu křídla za jeho touhu po neomezené světovládě a když padne k zemi, dorazte ho za všechno zlo, které zapříčinil. Přijde vám poděkovat šťastná bohyně – čerstvá vdova Persefona, která vám otevře žlutý portál vítězství. Pořádně se porozhlédněte, jestli krom spousty předmětů z fialové Hádovy esence nenajdete i klíč „panovník“ v podobě želvy. Nevypadne z Háda pokaždé, ale pouze ten vám odemkne bonusový level „Panovníkova cesta“, o kterém se zmiňuji na začátku návodu. Pokud máte štěstí a získáte klíč, pečlivě si ho uschovejte pro další použití :-)

Vstupem do žlutého portálu se vám odemkne vyšší obtížnost hry a další postup záleží na tom, jestli jste už splnili vedlejšák „Hádova pokladnice“. Pokud ne, přeneste se do města Ztracených duší (portál Pláně soudu) a dokončete jej, odměna za to je opravdu štědrá! Pokud máte v kapse „panovníka“, můžete absolvovat bonusový level teď, nebo si odehrát hru na vyšší obtížnost a pak se vrátit na nižší obtížnosti do Rhodosu.

Panovníkova cesta

Bonusový level není rozsáhlý co do plochy, ale počítejte s pořádně tuhými potvorami, kam se na ně hrabou všichni bossové z celé hry!

Dostanete se sem z pobřeží Asomata bránou kousek na východ od Ortheiny jeskyně. V prostoru za bránou nejsou žádné potvory ale raději rychle proběhněte. Někdy se ve výše položené části Ixijského lesa, se kterým má tato oblast společnou východní hranici, vygeneruji démoničtí lučištníci, tak se jim zbytečně nevystavujte jako snadný terč.

Vstupní halou jen prolítněte, nevšímejte si červené létající magické potvory, nejde definitivně zabít, neustále se obnovuje. Sejděte po schodech dolů a poznáte na vlastní kůži, jak tuhé a odolné potvory na vás čekají. První v podobě obrovské želvy vám brání v postupu, získání želvího krunýře vám dá pořádně zabrat. Za dveřmi je klikatá cesta, z níž uvidíte z nadhledu místa, kterými jste prošli: chrám v Athénách, Velkou Sfingu, Nefritový palác i Věž soudu. Cestu vám znepříjemní jedna létající potvora a na konci jeden kentaurský lovec. Dalšími dveřmi se za náležitě hlasitých svižných tónů moderní hudby dostanete do poslední místnosti, ve které nejdříve zlikvidujte malého hlídacího robota, podle jím používaného útoku patrně nedochůdče obléhacích strojů. I když nemá tak vysoké nohy a je drobný, strčil by svou výdrží všechny obléhací mašiny do kapsy (pokud by nějakou měl).

Nyní se omezím na popis situace, taktiku si zvolte podle charakteru postavy, se kterou hrajete.

U západní – levé stěny místnosti je jedna cela se dvěma potvorama, u pravé – východní jsou za sebou dvě cely s větší „nádilkou“. Na konci místnosti je obrovská bedna, z níž můžete získat bonusové předměty, které nikde jinde ve hře nenajdete. Překročením linie u poslední klece vyvoláte zpod dlažby potvoru, která po vás bude házet kostma, jimiž se bude snažit vytvořit kolem vás kostěnou past a v ní vás pak udolat. Abyste mohli otevřít obrovskou bednu, musí být nejen tento potvorák po smrti, ale také všechny uvězněné potvory, a musí být otevřeny všechny cely. Zmapujte si situaci a zvolte vhodné pořadí, ve kterém budete cely otvírat, nedoporučuji otevřít dvě najednou.

Po zdolání i tohoto bonusového levelu si poklepejte na rameno za dosažené úspěchy a postupte do dalšího kola v soutěži o nejlepšího zabijáka titánů.

Doufám, že vám ke zdárnému zvládnutí hry aspoň trochu přispěl i tento návod :-).