Titan Quest

Návod na hru

ŘECKO

Pevné portály:

 • Hélós
 • Sparta
 • Megara
 • Delfy
 • Parnas
 • Athény
 • Knóssos

Hélós

První človíček, kterého potkáte, je vesničan Timéus. Poprosí vás, abyste zachránil jeho koně. Vlítněte tedy na políčko, u kterého stojí a udělejte dobrý skutek. Timéus vám poděkuje a pošle vás dál po Hélské cestě do vesnice, kterou ohrožují satyrové. Pomozte strážím odrazit útok satyrů a ve vesnici si promluvte se stařešinou Diomédem. Pokračujte přes lávku na sever do Hélských lesů, kde najdete Satyrského Šamana. Když budou Hélské lesy už bezpečné, Diomédes se vám odmění nějakými zkušenostmi a přihodí pár zlaťáků. Požádá vás, abyste zašel do Sparty za generálem Leonidasem a požádal o pomoc pro vesničany. Poté pokračujte kolem portálu (nezapomínejte pevné portály aktivovat, stačí se k nim přiblížit stejně jako k fontánám znovuzrození).

0000008008_n01.jpg (95348 bytes)

Na konci vesnice se přířítí pastýř Nikostratus pronásledovaný satyry. Po likvidaci pronásledovatelů si s ním promluvte. Dozvíte se, že nestvůrní bandité unesli jeho přítele Tellise a vězní ho v nedaleké jeskyni. Vstupte tedy do Lakónie, procházejte způsobem „ode zdi ke zdi“ abyste neopomenuli žádné zákoutí (tato rada platí pro celou hru), až objevíte onu jeskyni. Osvobozením Tellise splníte svůj první vedlejší úkol. Nemusíte se vracet k Nikostratovi, stačí si promluvit s Tellisem.

Pokračujte Lakónskými lesy, kde pomozte od satyrů dělníkovi Lykusovi. Opět stačí po boji si s ním promluvit a vedlejší úkol „člověk v úzkých“ je splněn. Na konci Lakónských lesů spatříte vůz a vedle něj stojí Eufadimus. Veze dodávku léků do Tégey, ale nemůže pokračovat, v cestě mu brání satyrské potvory. Pokračujte tedy do Lakónských kopců, po zabití satyrského šampiona se vraťte k Eufadimovi pro odměnu. Nezapomeňte vyčistit od kostlivců a morových ptáků Opuštěný hřbitov, pak pokračujte dál.

Sparta

0000008008_n02.jpg (121826 bytes)V Lakónských kopcích na vás čeká ještě jeden vedlejšák – „ztracené věno“, kterým vás pověří rolník ze Sparty Théges. Najděte jeskyni s démony, z jednoho z nich vypadne náhrdelník, úkolový předmět, který odneste nešťastnému otci.

Po přechodu přes lávku se ocitnete na Spartské cestě. Nevynechte odbočku přes ruiny na východní straně se spoustou kostlivců, vylézajících zpod země, na konci jsou bedny s nějakými těmi předměty.

Pak už se dostanete do Spartského válečného tábora. U velkého stanu hlídaného strážemi oslovte Brasidase. Ten vás ale k Leonidovi nepustí, ledaže byste porazil náčelníka kentaurů Néssuse.

Projděte se po táboře, aktivujte portál Sparta, ulehčete zavazadlu u obchodníků a najděte bojovníka jménem Eutyklés. Ten má starosti o starého válečníka Hippiase, který se vydal do Pellanského údolí sám a dosud se nevrátil. Prozkoumejte celou oblast severně od tábora, Hippias si v klidu odpočívá na pařezu a za zprávu o něm vás odmění Eutyklés.

Za zprávu o porážce náčelníka kentaurů vás konečně Brasidas pustí ke generálovi. Ten slíbí pomoc vesnici Hélós a vám doporučí požádat o radu věstkyni v Delfách. Máte se vydat do Megary a poradit se s tamním oligarchou Timónem o vhodné obětině pro delfskou věštírnu, bez níž vás ke věštkyni nepustí.

Pokračujte Spartskou vysočinou, v níž najdete jednu jeskyni, a přes Mykénské ruiny s jednou hrobkou. Některé hrobky obsahují uvnitř pasti, což poznáte podle zvuku. Když se při otevírání (odklopení víka) ozve cvaknutí, rychle utečte kousek zpátky. Viditelné pasti ničte stejně jako potvory, jsou za ně také zkušenosti a umožní vám to bezpečnější pohyb v daném prostoru.

V následující lokaci Spartské lesy je opět jedna malá jeskyně, kterou byste neměli minout, pokud budete odhalovat opravdu poctivě všechna místa až k okrajům. Za Spartskými lesy se ocitnete ve vesnici Tégea.

0000008008_n03.jpg (63673 bytes) 0000008008_n04.jpg (44493 bytes)

Poblíž Fontány znovuzrození stojí vesničan Olorus, který vám sdělí, že mají ve vesnici potíže s nepitnou vodou. Na západ od vesnice projděte Tégejským lesem k Tégejskému prameni. Před vstupem do jeskyně si promluvte s vodní nymfou Pégeou. Je nemocná, protože jedovatí pavouci ovládli pramen a otrávili vodu. Vyčistěte Odporné hnízdo a udělejte z něj opět jeskyni s čistou

0000008008_n05.jpg (89936 bytes)

pramenitou vodou. Pégea se vám odvděčí nejen zkušenostmi za splnění vedlejšáku, ale přidá vám celkové množství bodů zdraví, což není k zahození :-)

Projděte si Tégejské pohřebiště a přes Arkádii s jednou hrobkou na východním okraji pokračujte dál k Megaře.

Megara

0000008008_n06.jpg (71643 bytes)

Megarský útes nemá žádné podzemní prostory, Megarské pobřeží jednu jeskyni. Cestou po pobřeží si zajděte smočit nohy do vody, v některých místech tím vyvoláte na povrch zemský přízraky utonulých námořníků.0000008008_n07.jpg (113221 bytes)

Ve městě Megara vás námořník Antor informuje o vraku, který moře vyplavilo někde na Halykónském pobřeží. Vedle obchodníků u schodů stojí oligarcha Timón, za kterým vás poslal Leonidas. Timón vám poradí vzít jako obětinu do delfské věštírny snítku z posvátného olivovníku. Nad portálem Megara si promluvte s Autolykem a Meikiádem. Dozvíte se o nájezdech kostlivců a příběh tří bratrů – princů, kteří i po rádoby smrti způsobují tyhle nesnáze. Měli by se vyskytovat někde ve starém Elysiu.

Přes Megarské okolí se dostanete do Keratského lesa plného pavouků, v němž najdete pozůstatky starého Elysia. Pradávná hrobka je příbytkem oněch třech princů. Udělejte v hrobce pořádek a Autolykus vás odmění.

Při vstupu na Halykónské pobřeží vás čeká souboj s Kyklopem, který zničil dřevěný most do Athén a tím vás donutil k „objížďce“, tak mu to pořádně vytmavte. Po jeho likvidaci prozkoumejte i malou jeskyni a pokračujte dál na písečnou pláž. Zde naleznete vrak lodi, o němž mluvil Antor. Úkol splníte tím, že zlikvidujete přízraky námořníků, které se budou vynořovat z moře a dostanete se k vyplaveným bednám. Pobřeží s jednou jeskyní končí vstupem do Boécie.

Boécie je bez vedlejších prostor, dostanete se přes ni do polností Ambrossu. Ve východní části potkáte vznešeného kentaura Cheiróna, kterému kněžka menád Inó ukradla jeho luk. Vejděte do Cheirónova háje, kde se Inó schovává spolu se svými modroženkami menádami v jeskyni. Luk, který z ní vypadne až ji porazíte, vraťte Cheirónovi. Za tento vedlejšák získáte krom jiného 2 body atributů.0000008008_n08.jpg (75323 bytes)

Kamenný most z polností Ambrossu vede do vesnice Ambross, kde si promluvte hlavně s vesničanem Admétem a potulným obchodníkem Asimidem. Admétus vás upozorní na existenci mistra kováře Termera a Asimidés vám řekne, kterak ho vyhnali z jeho tábořiště nemrtví a že tam nechal i své zboží, pro které se už nebude vracet. Dva další vedlejšáky jsou na světě :-)

Přes Helikoské údolí se po lávce nad Helikoským průsmykem dostanete k hořícímu Olivovému háji. Tady musíte krom spousty pavouků různého druhu porazit přerostlou pavoučici, abyste se dostali k posvátnému olivovníku. Proberte bedny s předměty, ale hlavně nezapomeňte vzít snítku z toho olivovníku coby obětinu pro delfskou věštírnu.

Vraťte se z hořícího háje a sejděte do Helikoského průsmyku. Naleznete zde Asimidovo opuštěné zboží. Průsmykem se dostanete k Fócijským bažinám s jednou jeskyní a přes ně se přebrodíte do Delfských nížin, kde žije samotářský mistr kovář Termerus.

0000008008_n09.jpg (87460 bytes)

Delfy

Za oblastí Criseoských vodopádů s jednou jeskyní následuje Delfská vysočina, kterou se probojujte až do města Delfy.

0000008008_n10.jpg (123328 bytes)

Promluvte si s truchlící vdovou Iodamé, kterou ve snu navštěvuje manžel. Zabila ho nestvůra – kancodlak, a dokud nebude jeho smrt pomstěna, nedojde jeho duše klidu a nedostane se do Elysia. Před Apollónovým chrámem oslovte služebnici boží Astyoché. Ta od vás přijme obětinu – snítku posvátného olivovníku, obdaří vás částečnou odolností proti ohni, ale hlavně vás vpustí do chrámu za velkou věštkyní. Velká věštkyně v malé místnosti vám sdělí své vidění, odpovědi máte hledat za Parnaskými jeskyněmi. Diplomatické, že?

Aktivujte portál Delfy, vyčistěte Parnaské kopce od pavouků a vstupte do Parnaských jeskyní.

0000008008_n11.jpg (42725 bytes)

Parnas

V severní části jeskyní má svůj kutloch kancodlak Cefaris. Zahrajte si na Zorra – mstitele, zabte ho a truchlící vdova Iodamé vám patřičně poděkuje. Průchod jeskyněmi má od procházky růžovou zahradou hodně daleko, ale po důkladné deratizaci se dostanete opět na otevřené prostranství zvané Parnaský venkov. V jeho první části projdete Cefesuský les s modroženkami a jednou jeskyní, ve druhé části aktivujte portál Parnas a probojujte se k Dolnímu válečnému táboru.

0000008008_n12.jpg (56769 bytes) 0000008008_n13.jpg (102015 bytes)

V Dolním válečném táboře se připravte na řežbu s množstvím satyrů a v jeho jižní části spoustou nemrtvochů. V severní „ohradě“ je malá jeskyně. Po likvidaci úvodních kostlivců na začátku Horního válečného tábora se k vám po kolenou připlazí tulák Hylás, který vás varuje před gorgonami. Vy se ovšem nezaleknete a prosekáte se nemrtvými a hejnem krysáků až ke vstupu do Pýthyjských jeskyní. Pohled na zkamenělé postavy před vchodem vás upozorní, s kým budete mít tu čest se utkat. Autoři hry si potrpí na souboje s bossy v omezených prostorách, takže dveře se za váma zavřou a vyřítí se na vás tři gorgonské královny. Po vítězné bitvě prohrabte jejich majetek a promluvte si s osvobozenou ženou Feiyan. Ta vám otevře druhé dveře, vedoucí z místnosti do jeskynních prostor, kterých druhý východ ústí do Athénského průchodu.

Athény

Na začátku Athénského průchodu spatříte druhou část mostu zničeného Kyklopem, vedoucího původně z Keratského lesa. Na konci průchodu si odskočte do hrobky a po jejím vyčištění od všech potvor pokračujte údolím Kephisos. Pročvachtejte i bažiny plné ptačích potvor, nejen souš. Na severním konci najdete rozvaliny, ve kterých Sparťané uvěznili pradávného Limose, démona – životažrouta, ale už si netroufají ho dorazit. Nechte se ukecat kapitánem, zlikvidujte démona, Pausanias vám náležitě projeví svou vděčnost. Vedle něj stojí voják Isarchus, se kterým si rovněž promluvte. Poprosí vás, abyste se poohlídli po skupině vojáků, kteří byli vysláni na zvědy, ale někam se ztratili.

0000008008_n14.jpg (94405 bytes)

Projděte po lávce do Tábora monster, v jehož východní části jsou Athénské mokřiny. V nich v severním výběžku najdete ztracené Sparťany, velí jim zvěd Eryx, který po vás chce, abyste Isarchovi donesl zprávu, že jsou v pořádku a vrací se zpátky. Jestli chcete vyinkasovat „nálezné“, vyhovte jeho žádosti a doběhněte kousek zpátky k rozvalinám.

Na legendární obtížnost se v Athénských mokřinách vyskytne obrovská hydra, tuhý to protivník. Kolik má hlav se mi nepodařilo během souboje spočítat, pořád jimi mrská a kroutí, ale nejspíš to bude něco na způsob sedmihlavé saně :-)

Postupujte Táborem monster a v západní části na Athénském pohřebišti zdokonalujte své bojové umění a nasbírejte pár zkušeností v tamní hrobce.

0000008008_n15.jpg (111194 bytes)

Následující lokací, jíž je Athénské bitevní pole, budete muset trochu kličkovat. První barikáda je sice proražená takže se jí dá projít, ale dvě následující budete muset obejít po stranách. Před městskými hradbami stojí Leonidas se svými vojáky, ale patrně mají siestu, boj nechávají na vás. Po rozmluvě s generálem se vám aktualizuje hlavní úkol a otevřou se brány do Athén, račte vstoupit!

0000008008_n16.jpg (59740 bytes)

Leonidas vám řekl, že nějaké potvory se patrně dostaly až do města, poohlídněte se po nich. Nemrtvochy najdete hned za branami (po schodech vlevo), pár dalších je v jakémsi parčíku od portálu Athény vpravo. Mezi portálem a barikádou stojí Cyrus, člen Řádu Prométhea, a zděšením se klepe jak ratlík. Požádá vás o pomoc při likvidaci potvor v Athénských katakombách. Projděte barikádou a cestou nahoru pomozte vojákům zabíjet krysáky. V Akropolisu na vás čekají gorgony. Malým průchodem se dostanete do druhé části, kde najdete vchod do chrámu Panthenón. Je to jen malá hala, ze které vedou schody do Athénských katakomb. Ty mají celkem 5 úrovní, v poslední vás čeká další boss, Alastor – metla Acheronu. Je to kostlivec, který si bude přičarovávat na pomoc další dokud ho neporazíte. Na žádného bosse neexistuje univerzální návod jak na něj, záleží na charakteru vaší postavy a na jejích dovednostech.

0000008008_n17.jpg (64781 bytes)

Po tuhém a vítězném souboji se otevřou dveře a z nich vystoupí filozof Faedrus, kterého jste měli zachránit. Po chvalozpěvu na vaši odvahu a statečnost vám poví o Telkinovi, který je něco jako „podtitán“. Snaží se přerušit spojení lidí s bohy, zničit artefakt umístěný na ostrově Knóssos, pak osvobodit posledního žijícího titána Tyfóna z vězení, zkrátka zloduch k pohledání. Faedrus vám poskytne svou loď (asi to nebude chudý stařeček) jen abyste se vypravili zabránit Telkinovi v jeho nekalých úmyslech. Projděte dveřmi, kterými přišel, v Athénských docích zlikvidujte několik gorgon, v přístavu si promluvte s Feiyan. Je to taky členka Řádu Prométhea, poněkud žárlí, že Faedus posílá na tento úkol vás, ale není jí to nic platné. U lodi stojí lodní kapitán Izarchidas, oslovte ho a on vás převeze na ostrov Knóssos.

0000008008_n18.jpg (150305 bytes)Knóssos

Vylodíte se na Knósské pláži poblíž vesnice Hérakleion. Zde aktivujte poslední portál řecké části hry. Vesničan Hippokon si vám postěžuje, že se jim ztratil léčitel Xantipus a tudíž nemá kdo pečovat o nemocné. Diotymus vám zas poví historku o nemrtvém tyranovi Leukusovi, který se prý skrývá někde na Tritónském hřebeni ve staré hrobce. Vydejte se za Telkinem a cestou se pokusíte vesničanům pomoct splněním těchto vedlejšáků.

Vyčistěte Hérakleionskou vysočinu i následující oblast Omfalión až se dostanete na Tritónský hřeben. Na něm naleznete u vchodu do jeskyně Xantipa, kterému potvory ukradly jeho léčitelskou hůl. Vejděte tedy do jeskyně, pozabíjejte vše co se tam pohne a v jedné z beden najdete ukradenou hůl. Vraťte ji Xantipovi a pokračujte dál. V severním výběžku hřebene objevíte hrobku, ve které se zabydlel nemrtvý tyran Leukus. Jeho transportem do říše mrtvých máte splněný i druhý vedlejšák z vesnice Hérakleion. Další kamenný most vás dovede na Kairatoský útes, kterým se probojujete až ke Knósskému paláci, kde vás uvítají nemrtví, ale čeká na vás i spousta konstruktů a na vyšší obtížnosti další lahůdka, obrovský automaton Talos. Řekům asi po požáru olivového háje došly zásoby oleje, protože ty konstrukti děsně vržou :-)

Vymlaťte všechny potvory na povrchu paláce a pokud si na obrautomatona netroufnete, můžete před ním utéct do Dvora krále Mínóa, dovnitř za váma nepůjde. Ale připravíte se tím o možnost posbírat předměty v bednách před vchodem, jsou totiž zapečetěny strážcem – tím obrautomatonem :-)

Boss je sice hodně tuhý, ale taky pomalý, navíc vám jeho dupání a vrzání přibližně naznačuje polohu kde se nachází. Ke vchodu do Dvora krále Mínóa se můžete protáhnout jedním úzkým průchodem mezi stavbami, nebo po schodišti nahoru a zas dolů.0000008008_n19.jpg (45227 bytes)

K cestě labyrintem nelze napsat nic jiného, než abyste ho celý prošli a pozabíjeli potvory všeho druhu, při orientaci vám snad pomůže mapa.

Na konci labyrintu za dveřmi na vás číhá Lord Mínotaur, se kterým se budete honit po místnosti se čtyřmi pastmi v rozích (někdy se vygenerují čepelové, jindy ledové, těžko předvídat). Až ho pošlete do věčných lovišť, otevřou se dveře nejen zpátky do labyrintu, ale také dveře do Místnosti spojení, kde konečně poprvé spatříte zloducha Telkina. Když vás zaregistruje, vytvoří kolem sebe ohnivou stěnu a vyšle čtyři světýlka, asi dušičky, kterými oživí pískovcové sochy, po dvou na každé straně místnosti. Ty musíte zničit nejdřív, až pak se utkáte se samotným Telkinem.

Jako správný drsný boss si přičaruje dva démony – životažrouty, kteří z vás (případně vašich společníků) vysávají život a předávají ho Telkinovi. Střídavě uhýbejte a útočte. Na schodech, kterými jste sestoupili, máte částečný azyl, tam za vámi Telkin nepůjde, takže se můžete v místnosti, v níž jste se honili s Lordem Mínotaurem, trochu vzpamatovat a vyléčit.

0000008008_n20.jpg (108748 bytes)Po porážce Telkina vstoupí do místnosti Cyrus, kterého jste potkali v Athénách. Vysvětlí vám, že v průběhu vašeho zápasu se sochami se Telkinovi podařilo zničit spojení lidí s bohy, které chtěli požádat o pomoc. Pošle vás do Rhakotisu v Egyptě, kde máte vyhledat Imhotepa. Ten prý ovládá invokační rituál, kterým by se spojení s bohy mohlo obnovit.

Krátkým průchodem z Místnosti spojení se dostanete do Knósského přístaviště, kde vás už čeká lodní kapitán Apollodorus, který vás bezpečně dopraví do přístavu Rhakotis v Egyptě.

Tím vaše putování po Řecku končí, přeji šťastnou plavbu :-)

EGYPT

V této části budete postupně aktivovat sedm portálů:

 • Rhakotis
 • Dolní Nil
 • Memfis
 • Gíza
 • Fayum
 • Théby
 • Údolí králů

Rhakotis

0000008008_n21.jpg (113153 bytes)

0000008008_n22.jpg (103908 bytes)Po vylodění hoďte řeč s Imhotepem. Požádá vás, abyste získal z Rhakotiské knihovny invokační svitek a donesl mu ho do Ptahova chrámu poblíž vesnice Sais. Aktivujte portál a pokecejte s bojovníkem jménem Anherru, stojícím u Fontány znovuzrození. Žlutý vykřičník nad jeho hlavou se trochu ztrácí ve světle fontány, tak jestli chcete plnit vedlejšáky, neměli byste ho přehlídnout. Jako zodpovědný strážce nemůže opustit své stanoviště a hledat meč, který ukradly potvory. Hledejte v Rhakotiských slumech, z těch je jediná odbočka k Vyhlídkové jeskyni. Nalezený meč (vypadne z šakalího potvoráka) vraťte Anherruovi. Splníte tím úkol „rodinné dědictví“ a pokračujte do Rhakotiské knihovny pro invokační svitek. Ten se nachází – jak jinak – v poslední místnosti, takže proveďte čistku v archivech a sejděte do pokladnice knihovny. Za dveřmi na vás čeká přerostlý jedovatý brouk, vyplatí se tudíž posílit před soubojem hlavně odolnost vůči jedu. Po zdolání bosse se otevřou dveře k místnosti s invokačním svitkem a východ k Hathorské zátoce.

V Hathorské zátoce je jedna jeskyně, jejímž druhým východem se dostanete na malou náhorní plošinu. Po čistce se vraťte zpět a pokračujte k Wadjetským kaňonům. Na jejich začátku vám pouštní obchodník Seba poví o existenci velkého škorpióna. Najdete ho v malé jeskyni, jeho zabitím máte splněný vedlejší úkol „bestie z legend“. Další lokací jsou Záplavové pláně Nilu (s jednou jeskyní), těmi se probojujete až do vesnice Sais.

0000008008_n24.jpg (63943 bytes)U vstupu si promluvte s nilským rolníkem Anpu, postěžuje si na jejich situaci. V oblasi označené na mapě číslem 1 pozabíjejte všechny přerostlé ještěrky a svůj úspěch oznamte selce jménem Makara, která stojí poblíž Fontány znovuzrození. Aktivujte portál Dolní Nil a po pár metrech uvidíte zničený Ptahův chrám. Před ním na vás čeká Thuti, člen Řádu Prométhea, který vám předá vzkaz od Imhotepa. Zdrhnul před nebezpečným Telkinem a máte mu invokační svitek doručit do Memfisu.

Pokračujte tedy podél Nilu. V Ruinách starého království se můžete vyřádit ve dvou hrobkách. Za zmínku stojí temné obelisky, nová zařízení, která budete v hrobkách potkávat. Jsou to sloupy s tyrkysovou hlavicí. Když se k nim přiblížíte na určitou vzdálenost, vyvolají zpod země tři přízraky. Dokud nezničíte obelisk, přízraky se budou stále obnovovat. Pokud bojujete na dálku, likvidujte obelisky dřív než se aktivují, pokud máte společníky, pošlete je na obelisk. Přízraky totiž útočí na toho, kdo aktivoval obelisk, takže nechte společníka bojovat s přízraky a vy likvidujte obelisk.

0000008008_n23.jpg (40103 bytes) 0000008008_n25.jpg (96201 bytes)

V následující lokaci Dolní Nil osvoboďte z obklíčení prométheanku Inen, splníte tím další úkol který vám sice nikdo nedal, ale něco z toho kápne :-)

V Memfiském okolí se nachází jedna hrobka a v jeho předměstí Žebrácká čtvrť. Starý žebrák Meras si postěžuje na démony, kteří je vyhnali z chatrčí, tak to tam pročistěte, ať nejponíženější z ponížených mají aspoň střechu nad hlavou. Meras se vám odmění. Až bude klid v předměstské oblasti, vstupte na Memfiské náměstí s třetím egyptským porálem Memfis.

Memfis

Promluvte si se šlechtičnou Tathari, která má strach o svého ztraceného bratra Umase. Další vedlejší úkol vám dá velekněz Zazamankh (stojí kousek od Brány Dahshur), který bez Cheopsovy hole není schopen udržet si autoritu a pořádek v rajonu. Invokační svitek si od vás veme Imhotep, ale pověří vás dalším hlavním úkolem: získat Ruku rovnováhy z Gízy a Oko chaosu z oblasti poblíž Fayumské oázy. Z Memfisu vedou tři brány, z nichž jedna je zapečetěna úkolem. Máte možnost vydat se buď Bránou palem a vrátit se Bránou sfingy nebo obráceně, je to „okružný zájezd“.

Podle pořadí, v jakém jsou autory hry řazeny za sebou jednotlivé portály, vydejte se Bránou sfingy. První lokací je Vnější Gíza. Nejsou tam žádné podzemní prostory ani úkolová místa či postavy.

Pokračujte na Náhorní plošinu Gíza, tam to bude zajímavější :-)

Až se probojujete celou spletí chodeb a místnůstek Velké Sfingy až na konec, stojíte přede dveřmi, které se po vašem vstupu – jak jinak – zavřou. Vaším úkolem je teď porazit faraonovy čestné stráže. Jsou tam 4 svatyně a 4 sedící sochy, samozřejmě k tomu poletující další potvory. Pokud to jen trochu jde, zlikvidujte jednu svatyni, z níž vyletí dušička a oživí jednoho faraonova strážce, pískovcovou sochu, která doposud klidně seděla. Strážce se zvedne ze svého trůnu a půjde po vás. Až se ho zbavíte, pokračujte další svatyní. Postupnou likvidací se vám i zvětší manévrovací prostor pro pobíhání a uhýbání. Vyčištěním tohoto místa se otevřou další dveře, za kterými vyzvednete Ruku rovnováhy a můžete se vrátit zpět na povrch.

U vchodu do Cheopsovy pyramidy (probouraná zeď) stojí Tekenu, se kterým si promluvte. Upozorní vás na Cheopsovu kletbu, čímž získáte další vedlejší úkol. Uvnitř jsou troje dveře z kamene, za dveřmi „A“ jsou jen potvory, za dveřmi “B“ zabitím škalího hrdiny splníte úkol „Cheopsova kletba“. Sarkofág neotvírat, vypustíte mor!!! Za dveřmi „C“ se na konci dostanete k sarkofágu, v němž je hledaná Cheopsova hůl. Tu donesete veleknězi Zazamankhovi do Memfisu a další úkol „Žádost velekněze“ máte za sebou.

Nad Cheopsovou pyramidou najdete hrobku a v ní Umase (úkol „Ztracený bratr“). Po porážce zrádného přítele rodiny (v hlavní místnosti) si s ním promluvte a odměna na vás čeká u jeho sestry Tathari v Memfisu. Pak už se dostanete k Fayumskému průchodu, krátké a přímočaré jeskyni, za kterou spatříte oblohu nad Fayumskou pouští.

Fayum

Z Fayumského průchodu vylezete do Fayumské pouště poblíž Fayumské oázy. Vejděte jihovýchodním vstupem (nemá vrata), aktivujte portál a promluvte si hlavně s ničemou Asrim a stařešinou Pa-nebem. Asri vám řekne o pokladu ukrytém v tajemné hrobce a Pa-neb o potížích s pouštními nájezdníky, kteří přepadávají karavany. Velí jim šéf Iznu a toho je potřeba zlikvidovat. Znáte to: mělo by se... bylo by vhodné... někdo by měl... zkrátka je to na vás.

Ten první vedlejšák splníte tím, že se probojujete v hrobce 5 k místu s truhlami, nemusíte nikomu podávat raport. Likvidaci Iznua oznamte Pa-nebovi.

V nejhlubší jeskyni celé této hry (8 pater) vás v posledním patře na obtížnost epic a legendary čeká roztomilá potvora, Mantikora – bestie z legend, magická příšera, která vypadá jako ptakoještěr s ostnatou koulí na konci vocasu a budete si vedle ní připadat jako trpaslík.

Nejdůležitějším úkolem v této části hry je ovšem dojít do chrámu Atuma, kde vás čeká král škorpiónů Nehebkau. Opět v malém prostoru (mříž se za vámi zavře) mu dejte co proto a seberte z oltáře Oko chaosu.

Přes kaňony Isis s jednou minijeskyňkou, náhorní plošinu Sobek bez podzemních prostor a Poušť s jednou hrobkou se malou Řemeselnickou čtvrtí dostanete Bránou palem zpět do Memfisu. Zní to jednoduše, ale nenechte se ukolébat, spousty potvor vám tu cestu pořádně zkomplikují.

Imhotepovi předejte Ruku rovnováhy a Oko chaosu. Ten začne čarovat, ale invokace selže, Imhotep vám otevře třetí Memfiskou bránu Dahshur a pošle vás do Údolí králů hledat Ramsesovu hrobku a v ní egyptského Telkina.

Cestou nebudete plnit žádné vedlejšáky, takže projděte bránou do Dahshuru, je to jen pár políček. V další lokaci Horní Nil je jedna jeskyně a v okolí Théb dvě hrobky, jinak je cesta přímočará jak je patrno z mapy.

Théby

Po aktivaci portálu, kousek od vstupné brány je mladý kněz Amen-nathe. Ten vám povypráví, kterak se kněz Neb-kemi nechal zkorumpovat Telkinem a obrátil se proti vlastním ovečkám. Vydejte se jedinou možnou cestou (brána Haštepsut je zamčena úkolem). První lokalita se jmenuje Průsmyk na Vysočině. Z něj směrem na severovýchod se nachází Hřeben Meretseger a na jeho vrcholu hrobka, ve které najdete Neb-kemiho. Za zprávu o jeho transportu na onen svět dostanete odměnu od Amen-natheho. Dál už pokračujete bez vedlejších úkolů či podzemních prostor Průsmykem na Vysočině přes Místo pravdy až k Údolí králů.

Prolezte všechny hrobky, nejsou v nich žádné „tajné místnosti“. Hrobky na mapě označeny čísly 6 a 7 jsou pod zemí navzájem propojeny. Pro vás je samozřejmě nejdůležitější hrobka Ramsese (8), na jejímž konci vás čeká souboj s Telkinem. Tenhle potvorák má schopnost se naklonovat, takže budete muset zdolat toho hlavního, aby boj skončil. Nezapomeňte vzít úkolový předmět, který z něj vypadne, destičku s klínovým písmem. Jestli máte probádány a vyloupeny všechny hrobky, nemusíte se unavovat zpáteční cestou a vraťte se teleportem do Théb. Tam už na vás čeká Imhotep, který vám za destičku a zabití Telkina dá Žezlo věčnosti, otevře bránu Hatšepsut a vydá cestovní příkaz jet do Babylonu.

Probojujte se až ke chrámu, na jehož konci se utkáte s bossem – písečným přízrakem Noční můra pouště. Po jeho zdolání se otevřou dveře do poslední místnosti, kde zasunutím Žezla věčnosti do Oltáře věčnosti aktivujete žlutý portál. Tím se teleportujete do další části hry – Orientu.

0000008008_n36.jpg (64325 bytes)ORIENT

 • Pevné portály třetí části hry:
 • Visuté zahrady
 • Okolí Babylonu
 • Západní Hedvábná stezka
 • Východní Hedvábná stezka
 • Velká zeď
 • Čang´an
 • Nefritový palác
 • Hora Wusao

Visuté zahrady

Ze žlutého portálu vylezete v Babylónských zahradách. Jestli máte chuť, pokecejte si s jediným človíčkem, který v této lokaci na vás může promluvit, ale není to nezbytné. Aktivujte portál Visuté zahrady a přes spoustu můstků a několik schodišť se vyšplehejte o 4 patra výš ke vchodu do Mardukova chrámu. Není kam odbočit, není kam zabloudit, potkáte „jen“ spoustu nových potvor :-)

0000008008_n37.jpg (52101 bytes)Mardukův chrám má celkem 4 úrovně. Dírou ve zdi sestupte ze vstupní haly dolů do první úrovně a opět stylem hlava-nehlava zlikvidujte všechny potvory, které se vám připletou i nepřipletou do cesty. Až prošmejdíte celý chrám, sestupte do poslední úrovně, kde za mříží (to byste asi nečekali, ale fakt i tahle se za vámi zavře) na vás čeká boss v podobě trojhlavé chiméry. Na pomoc tam má i 4 pasti. Pokud bojujete na dálku, první dvě pasti blíž u mříže můžete zlikvidovat z práhu místnosti, než se na vás ta potvora vyřítí, tím si trochu pomůžete v boji.

Když už naděláte z chiméry surovinu na karbanátky, prohrabte se v jejich truhlicích a projděte do otevřených dveří. Tam spatříte na zemi raněnou Feiyan (ta ženská si nedá pokoj!). Zdvořile si s ní popovídejte, aktualizuje se vám hlavní úkol a přibude pár zkušeností. Nechte Feiyan ať se léčí sama a pokračujte v záchraně světa východem do okolí Babylónu.

Okolí Babylónu

Po aktivaci portálu Okolí Babylónu si promluvte se sedlákem Appou kvůli hlavnímu úkolu (tím je pořád honba za Telkinem, který prolítává krajinou s Kronovým srpem v ruce a hejnem potvor kolem sebe). K vesnici se přiřítí sedlák Immeru s několika ichtiovci v patách. Rozmluvou s ním získáte vedlejšák „Sémě zkázy“, tak vyčistěte nedaleká políčka od potvor a Immeru vás odmění morálně i věcně :-)

0000008008_n38.jpg (54152 bytes) 0000008008_n39.jpg (99503 bytes)

Bez dalších vedlejšáků se probojujte Parthskými výšinami k Hedvábné stezce a u Fontány znovuzrození pokecejte s řemeslníkem Minanim. Pokud vás nezahřejou souboje se všudepřítomnými potvorami, vytáhněte teplé oblečení, protože na konci Baktrijských lesů vstoupíte do oblasti Amda, krajiny sněhu a ledu. Za ní najdete po delší době kousek civilizace ve vesnici Šangšung.

Západní Hedvábná stezka

0000008008_n40.jpg (98059 bytes)

Ve vesnici Šangšung získáte dva vedlejšáky. Pasang Do-ma vám poví o existenci obrovského Yettiho, kterého viděl na vlastní oči. Kilu Tem-ba si postěžuje na útoky neandrtálců, ale hlavně má starost o svého syna, který se před několika dny kamsi ztratil. Plnění tohohle úkolu „Tajemství hor“ se vám bude cestou průběžně aktualizovat.

0000008008_n41.jpg (107885 bytes)Aktivujte portál „Západní Hedvábná stezka“ a průsmykem Natu La s jednou jeskyní se po visutém mostě probojujte na hřeben Natu La. V jeho jihovýchodní části potkáte vyděšeného obchodníka z karavany Gong Lia. Ledoví démoni mu zničili vůz se zbožím, pomstěte se jim za něj, vyčistěte od nich i malou jeskyni a úkol “Karavana v nesnázích“ dovršíte rozhovorem s roztřeseným Gong Liem. Přes kratičkou oblast Amdo pokračujte do údolí Chumbi.

Neodbočujte hned po dřevěné lávce na východ, pokračujte dál na sever. Před domkem stojí stařešina Šangšungu Ang Tše-ring. V rozhovoru vám řekne o jeskyni se vzácnými zbraněmi, které by vesničanům pomohly v boji proti agresivním potvorám, ale jeskyni ovládli zlí duchové a on se nemůže ke zbraním dostat. Zlikvidujte za visutým mostem neandrtálce před jeskyní i stíny Padlých arcimágů uvnitř, vraťte se k Ang Tše-ringovi a sdělte mu dobrou zprávu, že jeskyně je čistá, ale i tu špatnou, že zbraně z podstavců v jeskyni zmizely. Aktualizuje se vám vedlejšák „Tajemství hor“. Teď nebudete hledat jen ztraceného syna, ale i ztracené zbraně.

Nyní se už přesuňte po lávce, kterou jste předtím míjeli, do východní části údolí a pokračujte dál až na zasněžený vrcholek Tsongmo. Kousek před jeskyní stojí ztracený syn Da-wa Fu-ti, který se chtěl stát hrdinou a donést vesničanům ony skvělé zbraně, ale neandrtálci ho o ně připravili a teď je má nejvyšší válečný vůdce neandrtálců Barmanu. Achjo, nerozvážné mládí :-) Vyčistěte si prostor před jeskyní a v té se probojujte až do spodního patra, odkud vede východ na malé prostranství. Začněte čistku od severu, nejdřív se snažte pozabíjet ostatní neandrtálce, než se utkáte s bossem. Čeká vás další hodně tuhý souboj. Dá se před ním utéct zpět do jeskyně a doléčit se, ale stalo se mi, že za mnou vešel i tam a nezbylo než vyběhnout o patro výš, tam už za mnou nešel.

0000008008_n42.jpg (62167 bytes)Až se vám podaří ho konečně sejmout, mrkněte do jeho objemné truhly a doneste zprávu o svém úspěšném pátrání Kilu Tem-bovi do Šangšungu.

Kousek nad touto jeskyní je vchod do Ledových jeskyní Tsongmo, ve kterých u jezírka bute mít tu čest spatřit potvoru velikosti XXXL – obřího Yettiho. Roztrhejte mu kožich stejně jako všem ostatním potvorám, které se zde promenádují, a vyjděte z jeskyní do Khantaiských hor.

Východní Hedvábná stezka

Po východu z jeskyní zlikvidujte potvory (někdy šavlozubí lvi, jindy Yetti, nevygeneruje se ve hře pokaždé stejný druh) a aktivujte portál Východní Hedvábná stezka.

V Khantaiských horách prozkoumejte dvě jeskyně a v navazujícím Orkhanském údolí jednu další. Pak bez dalších odboček pokračujte vnějším Mongolskem k Mongolské náhorní plošině s jednou jeskyní, která má ještě dva níže položené samostatné prostory. Pokračujte dál do vesnice Guanzhong, zde narazíte na Yerreny – opice s nadměrným množstvím růstového hormonu, a na jeden vedlejší úkol.

V severovýchodní části vesnice naříká matka Chang Er, jejíž holčička si hrála na louce, na kterou si zašel na pastvu i jeden raptor – trhač masa. Zabte tu potvoru, dcerunka si vesele odskáče k nezodpovědné mamince a ta se vám za její záchranu odmění. Tento vedlejšák „Dítě a dravec“ mi připadal docela jednoduchý, snad bude i vám :-)

Velká zeď

Na začátku pomozte vojákům pobít Yerreny, pak si promluvte s kapitánem Zi Chanem. Mají problémy s kolosálním pengem, který se uhnízdil na Velké zdi. Postupujte po Velké zdi a likvidujte menší odrůdy pengů, Xiao je jako téměř každý boss taky trochu přerostlý. Na konci Velké zdi bojují vojáci s tygřími muži, jako správný hrdina se zapojte do boje a pak si promluvte s velitelem. Bai Li Xi vám poděkuje za likvidaci Xia a přidá nějakou tu odměnu.

Nyní se nacházíte v provincii Šánxi plné tygřích mužů a drakoniánů. Zalijte celou provincii jejich potvorskou krví a vstupte dovesnice Židan.

Fan Ye vás poinformuje o postupu Telkina, Lu Buwei je bohatý vesničan – asi sběratel, který moc touží po nefritové sošce a samozřejmě to nechce zadarmo. Bao Er vás bude varovat před pronásledovatelem v lesích, máte se prý raději držet jen cesty.

Vy samozřejmě nejste žádný zbabělec a Jingyanské lesy pořádně pročešete :-) Objevíte dvě jeskyně, v jedné z nich naleznete v mahagonové truhlici nefritovou sošku. Nelze jednoznačně napsat ve které, někdy se vygeneruje v té bližší, někdy v té vzdálenější. Každopádně ji doneste do vesnice Židan, abyste si vyzvedli od Lu Buweie nálezné.

Vedlejšák „pronásledovatel v lesích“ splníte zabitím velkého pavoučího šéfa, kterého také někdy potkáte hned kousek za vesnicí a někdy o kus dál, ale vždy na jižní straně. Na severní straně u kalné řeky najdete mezi spoustou ichtiovců mladého muže Yao Lia. Promluvte si s ním. Tím, že mu udělíte lekci, splnite jeden z vedlejšáků, které vám nikdo nezadal :-)

Přes Šánxská pole se probojujete až do okolí Čang´anu.

Čang´an

Hned za vstupem na vás bude mávat Huan Ye se zprávou, že ve městě na vás čeká nějaká žena. Postarejte se o klid v předměstské části a otevřete městskou bránu. Promluvte si s kapitánem stráží Ma Feibaiem. Dozvíte se, že hlinění vojáci císaře zázračně ožívají a pravděpodobně ten příkaz dostávají z mauzolea v paláci. Vedle kapitána stojí jeho zástupce Wai Zhen, který si stěžuje na příliš mnoho terakoty ve městě, jeho vojáci už s těmi terakotovými odmítají bojovat.

Kousek dál stojí ona žena, na kterou vás upozornil Huan Yue. Koho byste čekali? Samozřejmě, že je to vaše stará známá Feiyan :-) Už se k vám chová skoro velitelsky a vyšle vás na cestu do Nefritového paláce kdesi na hoře Qiyun. Mudrci jejich řádu totiž vybádali ve starých svitcích něco na základě čeho usuzují, že Telkin chce Kronovým srpem osvobodit z vězení Tyfóna, jediného titána, kterého bohové uvěznili na Zemi (taková nezodpovědnost!) a Žlutý císař by měl vědět, kde to vězení je. Zahajte tedy demoliční práce a rozbíjejte všechny terakotové vojáky ve městě všude, kam se dostanete. Ostatní potvory samozřejmě zabíjejte taky.

V paláci Čang´an najdete krom hliněných vojáků i čaroděje Bandariho, který si takhle s obyvateli města pohrává, spočítejte mu to a promluvte si s duchem Velkého císaře, sedícím na trůnu. Jako první část odměny za likvidaci Bandariho dostanete od něj 2 body atributů, druhou část vám dá kapitán Ma Feibai. Wai Zhen zase odmění vaše hlášení o tom, že jste odstranili jejich terakotový problém.

Brána Jinghe je zapečetěná úkolem, tu zatím neotevřete, jde otevřít jen z druhé strany (je to okružný zájezd, podobně jako předtím v egyptském Memfisu). K bráně do Lesa pradávných ve východní části města vás strážný Jing Ke také zatím nepustí, vydejte se tedy probouranou zdí na jihovýchodě do polností Čang´anu.

Nefritový palác

Polnostmi Čang´anu se dostanete do bambusového lesa Quinba, kde krom spousty potvor potkáte zadumaného chlápka. Je to generál Rang Ju, který odešel do civilu, začal se věnovat duševním meditacím a tak podobně, vzdal se svého majetku, který uložil v nedaleké jeskyni. Jeskyně je průchozí, navíc má ještě další východ ke svatyni Zhong Kui. Při orientaci by vám měla pomoct mapa. Generál kupodivu nebyl příliš bohatý soudě podle toho, co najdete v truhlicích :-) Vedlejšák splníte tím, že se k těm jeho truhličkám přiblížíte, nemusíte sepisovat pro generála žádné hlášení.

Na nejlehčí obtížnost jsou ve svatyni Zhong Kui nemrtví kostlivci, ale na vyšší obtížnosti se zde budete muset poprat s bossem – Dračím lichem, vládcem nemrtvých. Bude se vás snažit zmrazit, sfouknout ze skály, vaše případné společníky bude chvílemi ovládat aby bojovali proti vám atd. Na nejvyšším místě této lokace najdete bedny s jeho majetkem coby odměnu za své těžce vybojované vítězství.

Vraťte se do bambusového lesa a dokončete jeho vyčištění od všech potvor živočišného i rostlinného charakteru, ve vesnici Binxan aktivujte portál Nefritový palác a promluvte si s bojovníkem Xiao Yišanem. Poví vám o existenci mága – poustevníka, který kdysi pravidelně navštěvoval vesnici, ale už dlouho se neukázal. Ve východní části pročvachtejte bažinatou oblast a až vám uschne zbroj, vydejte se přes lávku do údolí řeky Jinghe.

0000008008_n49.jpg (127330 bytes)V první částí údolí Jighe vám sedlák Liu Xu popovídá o rodinné márnici, kterou ovládli nemrtví. Najdete ji v jeskyni u vodopádu. Udělejte z ní zas klidné a tiché místo odpočinku a odměnu za to si vyzvedněte u Liu Xua. V průběhu další cesty údolím objevíte místo, ve kterém kdysi žil mág – poustevník, o němž vám vyprávěl Xiao Yišan, tím máte zkušenosti za další splněný vedlejšák připsané na kontě. Při vstupu na úpatí Qiyunu si popovídejte s první ze tří sester – Yi Shan. Poprosí vás o nalezení její nejmladší sestry, která nechtěně zlomila kouzlo co ji chránilo před potvorami a zmizela. (Nepřipadáte si někdy jako agent společnosti „Ztráty a nálezy s.r.o.“?)

Šplhejte a bojujte dál, na hoře Qiyun se utkáte s dalším bossem. Yaoguai je démonický býk, kterému z nozder sálá oheň a bušením kopyt si přivolává další démonické pomocníky – vražedné stíny. Visutý můstek po němž jste přišli je hranice, za kterou býk nepůjde, ale vražedné stíny ano, tak s tím raději počítejte :-)

Dál už máte volný přístup do Nefritového paláce, ve kterém si promluvíte se Žlutým ísařem. Od něj se dozvíte, že titán Tyfón je uvězněn někde pod horou Wusao. O tom, jak se k hoře Wusao dostat, vám má říct Feiyan. Zkrátka si vás přehazují jako horký brambor. Nemáte se ale vracet cestou kterou jste přišli, pod Nefritovým palácem prý existuje zkratka do Čang´anu. Sejděte po několika schodištích dolů, v duchu můžete vynadat císaři za to, že tam nechává zabydlené hliněné vojáky co na vás budou útočit, a jeskyní pod palácem se probojujte k východu do mokřin Jinghe.

V této lokaci najdete jen jednu jeskyni, což pro vás jistě nebude problém, a na jakési vyvýšenině v druhé část mokřin druhou ze tří sester – Li Hue. Vyslechněte si její prosby a lamentování kvůli ztracené třetí sestře, zlikvidujte vše co v mokřinách ještě projevuje známky života a na východ od vyvýšeniny s druhou sestrou narazíte na místo s tygřími muži, kteří tu nejmladší sebrali. Dejte jim co proto, Ru Zhao se vám vyzpovídá sáhodlouze ze svého “hříchu“. Stručně řečeno prolomila ochranné kouzlo tím, že zabila potvoru útočící na mládě. I dobré skutky jsou někdy potrestány :-)

0000008008_n50.jpg (96676 bytes)Zprávu o záchraně třetí sestry naštěstí nemusíte nosit až na úpatí Quinu, ale vraťte se kousek zpátky k sestře Li Hue.

Dál pokračujte polnostmi Čang´anu až k bráně Jinghe. Tady se mi párkrát brána Jinghe neotevřela, asi bug ve hře, ale stačí použít portálový kámen, přenést se do města a hodit řeč s Feiyan.

Dozvíte se, že k hora Wusao je za Lesem pradávných, který leží východně od města. Pokud jste nehráli celý okruh na jeden zátah, máte zas celý Čang´an plný potvor, tak zopakujte čistku. Čaroděj Bandari se v paláci objeví také znovu, ale už za jeho likvidaci nedostanete odměnu. Strážný Jing Ke je už nyní ochoten s váma mluvit. Po rozhovoru s ním otevřete bránu, zlikvidujte tygří potvory, ke kterým jste se dříve nedostali a vstupte do Lesa pradávných.

Hora Wusao

V poslední části hry už nenarazíte na žádné vedlejšáky, zato vás čeká velké množství hodně tuhých potvor. Na legendární obtížnost se přesvědčíte, že mnohé z nich mají mnohem vyšší úroveň, než na jakou vám autoři hry dovolili vypracovat svoji postavu :-(

Pročešte pořádně hustý Les pradávných, i když se v něm špatně pohybuje a orientuje. V jeho první části objevíte jednu jeskyni, poslední malou jeskyni ve hře. Do druhé části musíte projít po kmeni spadlého stromu, v pralese nikdo nepostavil ani lávku, natož most :-)

0000008008_n51.jpg (87024 bytes)Prokličkujte mezi stromama až na pustiny Wusao, zlikvidujte uvítací výbor v podobě drakoniánů a aktivujte portál Hora Wusao. Pokračujte dál na sever, kde ve zúženém prostoru rozeberte patrolu kostlivců na náhradní díly. Pohlédněte na oblohu, protože ji teď dlouhou dobu nespatříte, zhluboka se nadechněte a vstupte do útrob hory prošpikované jeskynními prostory.

Jeskyně Wusao mají čtyři patra nabité potvorami. Nemá význam popisovat jednotlivé druhy, setkáte se se vším možným i nemožným, co znáte z dřívějška, jen jsou ještě silnější.

Ze čtvrtého podzemního patra jeskyní sestoupíte ještě níž po něčem, co připomíná točité schodiště, ale bez schodů. Naštěstí to neklouže a ohniví démoni vás budou doprovázet, aniž byste je o to žádali, až k obsidiánovým halám. Jsou dvě, v té druhé je na začátku Fontána znovuzrození, abyste nemuseli prolítávat celou horou Wusao v případě, že vás Telkin sejme ;-)

Za druhou obsidiánovou halou sestoupíte do nejnižší úrovně hory, kde je uvězněn titán Tyfón. Spatříte vedle něj třetího Telkina hry, kterak tam levituje a ve zvednuté ruce drží Kronův srp. Jedině tímto nástrojem je možno přetnout silné řetězy, kterými je Tyfón připoután ke skále. Užijte si toho pohledu, protože jen co začnete sestupovat, Telkin přetne Tyfónovi řetězy, ten si vytvoří modrý portál a zmizí v něm než bys řekl „švec“.

0000008008_n52.jpg (104227 bytes)Řecký Telkin na vás vyrukoval s oživlými sochami a démony – životažrouty, egyptský se naklonoval sám a tenhle orientálec si bude přičarovávat ohnivé démony. Krom toho, že na vás bude útočit svými kouzly, občas vyvolá zemětřesení s padajícími ostrými šutráky. Utéct můžete na přístupovou cestu, nahoru za vámi nepůjde, ohniví démoni ano. Až ho zprovodíte z tohoto světa, jeden šutr zapadne před modrý Tifónův portál, takže budete moct vkrožit do něj a sledovat toho spratka na Olymp.

Z úpatí Olympu se probojujte vší havětí včetně kyklopů, co vás budou chtít uřvat, až na vrchol. Že se blížíte poznáte podle toho, že zaslechnete Tyfónův škodolibý smích. Kdo se směje naposledy, ten se směje nejlíp, řekněte si a pusťte se do bossa nejbossovatějšího. Taktiku boje si opět musíte zvolit podle charakteru postavy, já vás pouze ujišťuji, že neopustí kruhovou arénu. Když zařve naposledy a promění se v prach, promluví na vás odněkud samotný Zeus. Poděkuje vám, že jste napravili co bohové zpackali. Naproti místu, odkud jste přišli, se objeví žlutý portál. Posbírejte vše co vypadne z titánovy fialové esence a projděte vítězným portálem, čímž se vám odemkne hra na vyšší obtížnost.

Pokud hrajete hru s datadiskem, portálem se teleportujete do Apollónova chrámu k pokračování hry, ale o tom už více ve hře Titan Quest – Immortal Throne.